Positivt om rusomsorg

Publisert:

Regjeringen instruerer de regionale helseforetakene til å prioritere en økt satsing på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2014. Regjeringen ønsker å øke behandlingskapasiteten fra 1700 til 1900 plasser, altså en økning på 200 plasser.

Regjeringen legger opp til at økningen skal skje i ideelle sykehus og klinikker. Det bevilges ikke friske midler til dette, de regionale helseforetakene (RHF) må prioritere TSB høyere enn andre tjenester. Nye avtaler skal tre i kraft 1. juli 2014. Virke mener at regjeringen her må ta grep, og sørge for at RHF inngår langsiktige driftsavtaler, hvor pensjonskostnader blir dekket fullt ut.

Rus og rusomsorg er et alvorlig samfunnsproblem. Det rammer familier og det er negativt for norsk arbeidsliv.

– Det er derfor svært positivt at regjeringen prioriterer en økt satsing på TSB blant ideelle aktører, sier Torbjørg Aalborg i Virke.

Den nye regjeringen har sammen med Venstre og KrF også lovet å satse på TSB. Virke har derfor høye forventninger til en ytterligere økning i satsingen på TSB i endringene Høyre/Frp-regjeringen nå skal gjøre. En undersøkelse Virke har gjort viser at det er mulig å fordoble tjenesteproduksjonen blant ideelle aktører på rusfeltet forholdsvis raskt. Samtidig er det er betydelig etterslep i TSB.

– Virke mener den nye regjeringen må følge opp sine egen løfter og øke satsingen ytterligere utover den rødgrønne regjeringens forslag, avslutter Aalborg.

Her finner du regjeringens pressemelding.