Program for tjenesteinnovasjon må etableres

Publisert:

Virke foreslår i sitt budsjettinnspill til Nærings- og handelsdepartementet at det i 2014 bør etableres et egent program for tjenesteinnovasjon.

Dette mener vi vil være et viktig tiltak for å øke innovasjonsaktiviteten i tjenesteytende sektor. Virke ber også om at timesatsen i Skattefunn økes til 1000 kroner.

Les mer om våre forslag her.