Viktig milepæl for kulturbudsjettet

Publisert:

- Det er en milepæl at regjeringen i forslag til 2014 budsjett når målet om at kulturbudsjettet skal utgjøre en prosent av statsbudsjettet . Dette binder de blåblå til masten, sier direktør for reiseliv og kultur, Hilde Charlotte Solheim

- Det er nå viktig at den nye regjeringen ikke svekker kulturbudsjettet i sitt reviderte budsjettforslag. Hver krone som de blåblå tar vekk, vil være veldig synlig, fortsetter hun.

Virke Kultur representerer blant annet mange virksomheter innen museumssektoren, frivillig musikkliv og kulturarvsaktører.

- Kulturinstitusjonene og det frivillige kulturlivet representerer en stor og viktig verdiskapning for Norge og det er viktig at det offentlige nå ikke trapper ned sin del av innsatsen for denne verdiskapningen.

Solheim mener også det er gledelig at det er satt av midler til oppfølging av handlingsplanen for kulturnæringer.

- Det er et stort potensial for næringsutvikling innen kultur.Det er lagt et godt grunnlag, blant annet gjennom handlingsplanen "Fra gründer til kulturbedrift" og opprettelsen av et bransjeråd. I den kommende stortingsperioden må satsingen trappes opp fra dagens lave nivå. På den måten stimuleres det til livskraftige kulturnæringer. Og en slik opptrapping må komme i tillegg til, ikke i stedet, for midler til andre kulturformål, sier Solheim. 

Virke er særlig glad for at momskompensasjon til frivillige organisasjoner økes med 252 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Dermed innfrir regjeringen målet om opptrapping til 1,2 milliarder kroner i 2014.

- Hensikten med momskompensasjon er at frivilligheten kan bruke sine midler på aktiviteter, ikke på moms til staten. Økningen i statsbudsjettet for 2014 er i tråd med opptrappingsplanen som Virke har kjempet for, sier Solheim.