Virke-innspill om kulturløft og frivillig sektor

Publisert:

Virke ber Kulturdepartementet om å holde sitt løfte om opptrapping av mva-kompensasjon til frivillige sektor i statsbudsjettet for 2014, samt å øke skattefradraget for gaver gitt til frivilllige og ideelle virksomheter.

Virke tar også opp pensjonskostnader for museer og innspill om å øke tilgjengeligheten til søkbare midler på kulturområdet.

Les Virkes innspill til Kulturdepartementet her.