Virke krever justeringer i arbeidsmiljøloven

Publisert:

Virke mener at det er grunn til å utvise forsiktighet og være forberedt på at den internasjonale økonomiske utviklingen kommer til å påvirke Norge. Det er svært viktig at statsbudsjettet for 2014 sikrer høy omstillingsevne for arbeids- og næringslivet.

Virke krever derfor justeringer i arbeidsmiljøloven, mer robuste og forutsigbare virkemidler for inkludering og målrettede og bransjevise satsninger for å sikre et seriøst og ryddig arbeidsliv.

Konsekvensene av Virkes forslag vil være kostnadsbesparelser for både myndigheter og arbeidsliv og vil bidra til å sikre norske virksomheters konkurransekraft, sier Virke i budsjettinnspillet til Arbeidsdepartementet.