Virkes innspill til statsbudsjettet 2014

Publisert:

Virke vil prioritere økte investeringer i vei og bane, forenkling, tollreduksjoner og skatte- og avgiftstiltak som bedrer økonomiens virkemåte i et innspill til Finansdepartementet om statsbudsjettet for 2014.

Virke tar opp følgende prioriteringer i statsbudsjettet for 2014:

  • Behov for økte investeringer i vei og bane, særlig i og rundt de største byområdene. Virke ber om endring i metode for å beregne lønnsomhet i samferdselsinvesteringer.
  • Behov for å bedre Norges handelsrelasjoner. I en tid med økonomisk tilbakeslag internasjonalt er det viktig å unngå økt proteksjonisme, som vil gjøre vondt verre. Norge profiterer stort på internasjonal handel og bør fremstå som et åpent og handelsvennlig land. Virke ber om reduksjon av tollsatser for tekstil- og landbruksvarer.
  • Behov for å forenkle økonomiske og finansielle rapporteringskrav; i merverdiavgiftslovgivningen, i regnskaps- og bokføringslovgivningen, samt ved å videreutvikle Altinn og innføre samordning av rapporteringspliktene knyttet til virksomheten tilsvarende som i EDAG-prosjektet (som gjelder arbeidsgiverrollen).
  • Behov for skatte- og avgiftstiltak som bedrer økonomiens virkemåte.

Virkes brev til Finansdepartementet om statsbudsjettet for 2014 kan leses her.