- Bra med Enøk-fradrag, men dette rammer ikke svart arbeid

Publisert:

​Omfanget av svart arbeid i byggenæringen går ikke ned av at Regjeringen legger om og utvider Enovas eksisterende støtteordning rettet mot private husholdninger. Virke forventer at Regjeringen prioriterer kampen mot svart arbeid når ordningen senere planlegges å omdannes til en fradragsordning i skattesystemet.

Gjennom statsbudsjettet for 2015 har Regjeringen varslet at de vil legge om og utvide Enovas eksisterende støtteordning rettet mot private husholdninger. Støtten til husholdningenes enøk-investeringer vil øke med omtrent 150 millioner kroner sammenlignet med utbetalt støtte i 2013. Regjeringen tar sikte på at ordningen senere skal kunne omdannes til en fradragsordning i skattesystemet.  Bransjedirektør for Virke byggevare Bengt Herning hilser forslaget velkommen:

- Vi er selvsagt tilfreds med at Regjeringen ønsker å fremme husholdningenes investeringer i energieffektiviseringstiltak. Dette viser at myndighetene prioriterer byggsektoren i sitt arbeid med å redusere samfunnets totale klima- og miljøbelastning, og at man følger opp en tverrpolitisk målsetting om å gjøre bygg mer energieffektive, sier Herning.

Herning påpeker at byggevarehandelen gjennom flere år har vært en viktig bidragsyter i myndighetenes arbeid med å redusere energibruken i bygg, og at bransjen er forberedt på å utvide sitt ansvar i møte med de økte bevilgningene som er foreslått av Regjeringen gjennom statsbudsjettet. Samtidig etterlyses det tiltak for å redusere omfanget av svart arbeid i markedet for rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT):

- Regjeringen skriver i statsbudsjettet at støtteordningen senere skal kunne omdannes til en fradragsordning i skattesystemet. Virke forventer at man i forbindelse med dette utvider ordningen slik at man får på plass et generelt skattefradrag mot svart arbeid i byggenæringen, også omtalt som rot-fradrag. Erfaringene fra Sverige viser at en slik ordning både reduserer etterspørselen etter svart arbeid, og virker holdningsdannede i form av at færre mener det er moralsk riktig å kjøpe tjenester som ikke er hvite, sier Herning.