- Forventer økt bruk av private tjenesteleverandører

Publisert:

​Regjeringens forslag om å innføre nøytral moms i staten og etter hvert helseforetakene er et viktig skritt i riktig retning likebehandling av offentlige og private tjenesteleverandører.

Direktør for Virke service Stein Johnsen er glad for å ha oppnådd gjennomslag på dette området, og forventer at staten øker bruken av private tjenesteleverandører på viktige velferdsområder.

Regjeringen varsler i forslag til statsbudsjettet for 2015 nøytral mva for statlige forvaltningsorgan fra 1.januar 2015, og for helseforetakene fra 1.januar 2016. Forslaget innebærer at organene i staten (departementer, underliggende etater m..v) og etter hvert også helseforetakene ikke belastes for merverdiavgiften i budsjetter og regnskaper, men kan føre utgiftene til merverdiavgift på et sentralt kapittel og post for merverdiavgift. Det vil gjøre at merverdiavgiften ikke lenger er en kostnad for forvaltningsorganene. Dermed fjernes dagens konkurranseulempe for private aktører.Direktør for Virke Service Stein Johnsen er svært fornøyd med endringen:

-Virke har lenge vært opptatt av at myndighetene skal behandle offentlige og private tjenesteleverandører likt, med sikte på å unngå en konkurransevridning ved at staten kan produsere tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift, mens kjøp fra private tilbydere blir belastet med merverdiavgift. At Regjeringen har lyttet til dette og nå endrer regelverket er vi svært tilfredse med, sier Johnsen.

Johnsen viser til at det finnes en rekke områder i det offentlige som egner seg for konkurranseutsetting, og viser til at besparelsene knyttet til bruk av private tjenesteleverandører i mange tilfeller har vist seg å være store. I tillegg medfører et tydelig skille mellom bestiller og utførerrollen økte muligheter for tjenesteinnovasjon gjennom et utvidet samarbeid mellom offentlig og privat sektor.