Alt om 350-kronersgrensen

Publisert:

Norske penger

Stortinget vedtok å endre beløpsgrensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet fra 200 til 350 kroner (inkl. frakt og forsikring, ekskl.mva) med virkning fra 1.1.2015.

Regjeringen Solberg foreslo i statsbudsjettet for 2015 å øke grensen til 500 kroner. Det fikk Virke stoppet etter at flere partier innså at en slik konkurransevridning til fordel for utenlandske nettselskaper ville koste mange arbeidsplasser i norsk varehandel og gi et stort mva-inntektstap for staten. Virke har siden arbeidet for å fjerne 350-grensen. Vi opplever stadig større tilslutning fra politiske partier og andre interessenter til dette målet.​

På denne siden har vi samlet all relevant informasjon om dette temaet.