Arbeidsulykke skjemmer godt vekstbudsjett

Publisert:

​-Regjeringens forslag til statsbudsjett vil fremme vekst. Virke støtter satsingen på samferdsel, vekstfremmende skattelettelser og forskning og utvikling.  Men dersom vekst og arbeidsplasser er målet med budsjettet, må forslaget om å slippe opp for mer avgiftsfri netthandel fra utlandet være en arbeidsulykke, sier adm.direktør Vibeke H Madsen i Virke.

-Virke er glad for at oljepengene brukes til samferdselsinvesteringer, forskning og utvikling og vekstfremmende skattelettelser, samtidig som regjeringen finner rom til å styrke viktige velferdstjenester som sykehus, psykiatri, rusomsorg og barnevern. Dette er gode prioriteringer, sier Madsen.
  • Samferdsel: Virke mener det er bra at regjeringen løfter samferdsel og tar igjen vedlikeholdsetterslepet. Virke er likevel bekymret for at det går for sent med å øke kapasiteten i vei og bane i og rundt de største byene. Befolkningen øker, køene vokser og kostnadene ved å stå i kø, både for arbeidslivet og varetransport, øker.
  • Formuesskatt: Virke mener reduksjonen i formuesskatten er et skritt i riktig retning. Vi forutsetter at regjeringen følger opp også i neste budsjett. Formueskatten rammer privat eierskap og gründerbedrifter.
  • Arbeidslinjen: Virke støtter økningen av minstefradraget i inntektsskatten. Dette gir et løft til de med de laveste inntektene. Virke er fornøyd med at regjeringen foreslår flere tiltak som vil styrke arbeidslinjen, dvs gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
  • FoU: Utvidelsen av skattefunnordningen er et stort gjennomslag for Virke. Dette treffer bredden i næringslivet.
  • Velferd: Virke er glad for prioriteringene av helse og barnevern. Statsbudsjettet for 2015 vil innebære at folk kan velge flere tjenester innen bl.a psykiatri, rusomsorg og barnevern. Virke er også glad for at regjeringen innfører nøytral merverdiavgift. Dette innebærer at private, ideelle og offentlige velferdsleverandører likebehandles.

Grensehandelssmell og tapte arbeidsplasser i varehandelen
-Regjeringens forslag om å øke grensen for avgiftsfri import fra utenlandske nettbutikker fra 200 til 500 kroner vil ramme norsk varehandel hardt. Flere tusen arbeidsplasser vil gå tapt når vi får en så stor forskjellsbehandling mellom utenlandske nettbutikker og norske butikker, sier Madsen.

Hun stiller finansministeren spørsmål om hvordan hun mener varer i Norge under 500 kroner kan være konkurransedyktige med 25 prosent mva når man tillater avgiftsfri netthandel fra utlandet. Ingen av våre handelspartnere diskriminerer egen varehandel på denne måten.

Varehandelen i Norge er allerede under press. Det er blitt færre sysselsatte, fra 390 000 i 2008 til 365 000 i dag. Mer avgiftsfri import fra utlandet vil innebære færre arbeidsplasser i Norge. Varehandelen er ungdommens inngangsport til arbeidslivet. Det blir vanskeligere for ungdom å få jobb når det blir færre jobber i varehandelen, sier Madsen.

-Virke ser dette forslaget fra regjeringen som en arbeidsulykke som vi vil be Stortinget rette opp. I et budsjett som skal fremme vekst, er dette det motsatte, sier Madsen.