Glad for 25 millioner, men savner måltall for koordinerte tilsyn

Publisert:

Regjeringen foreslår å øke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet gjennom et bedre samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet.

​I statsbudsjettet er det satt av 25 mill. kroner som fordeles likelig med 8,3 mill. til hver etat.  - Virke mener at koordinerte tilsyn er viktige, men vi må også evaluere tidligere tiltak og sikre at kontrollørene har tilstrekkelig kompetanse, sier Inger Lise Blyverket, leder Arbeidslivspolitikk i Virke

Virke har etterspurt større satsning på samordnede tilsyn lenge. Det er positivt at regjeringen ser nytten av koordinerte tilsyn for vi vet det virker. Flere byer har testet ut et bredt samarbeid mellom politi, NAV, Arbeidstilsyn, Skatteetat, Mattilsyn med svært gode resultat. Ved å samarbeide sikres tilsynene den nødvendige spisskompetansen på alle områder. Det blir lettere å definere mål for tilsynene så de først og fremst kontrollerer de useriøse. Det blir dermed lettere å avdekke kriminalitet, og å sikre bevis for overtredelsene på samme tid.

Virke er meget positiv til at det settes av midler til bedre samarbeid etatene mellom, det har vi jobbet for lenge og vet vil hjelpe mot arbeidslivskriminalitet. - Som vi tydelig ser fra f.eks. SALUTT-prosjektet i Oslo må det settes konkrete mål for virkelig å gjøre en forskjell. Virke savner derfor tall på hvor mange tilsyn som skal gjennomføres, sier Blyverket.
Virke forventer også at kontrollørene som sendes ut får tilstrekkelig opplæring før tilsynene foretas. Alt for mange kontrollører sendes ut på tilsyn med et avkryssingsskjema, men uten konkret viten om bransjen de skal kontrollere. Det er ikke godt nok. Virke er derfor også en sterk tilhenger av idegrunnlaget i SALUTT-prosjektet i Oslo der kontrollørene læres grundig opp i bransjen, de slår ned på de rette tilfellene og kan veilede parallelt med at de fører tilsyn.

Det har med handlingsplanene mot sosial dumping fra 2006, 2008 og 2013 blitt innført 35 forskjellige tiltak mot sosial dumping uten at disse har gjennomgått en grundig evaluering. Uten en grundig evaluering av allerede innførte tiltak blir kampen mot arbeidslivskriminalitet vanskelig.  – Vi er glade for satsningen og regjeringens fokus på bransjeprogrammer, men vi må også sikre oss mer viten om hvilke tiltak som virker. Uten en grundig evaluering skyter vi med hagle i blinde, sier Blyverket.