Innspill til Kultur- og kirkedepartementet - Statsbudsjett 2015

Publisert:

Virke ønsker flere finansieringskilder til kultursektoren og støtter gaveforsterkningsordning. Virke ber også regjeringen innføre en incentivordning for filmproduksjon slik at norske lokasjoner kan delta i konkurransen om film- og serieinnspillinger.

Foto: Ilja C. Hendel