Innspill til statsbudsjett for 2015 - Klima og miljø

Publisert:

Virke ber klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft om å ta hele næringslivet med i miljøarbeidet. Sundtoft har selv sagt at hun vil folkeliggjøre miljøarbeidet, og Virke vil gi henne en mulighet til å få med flere virksomheter og flere miljøbevisste forbrukere i arbeidet med å kutte klima- og miljøutslipp i Norge.

Foto: Bjørn Stuedal

Virke foreslår:

  • Bredere involvering av handels- og tjenestenæringene i arbeidet med miljøpolitiske målsettinger og ønsket om et mer bærekraftig forbruk.
  • Opprette et nytt kompetanseprogram for handels- og tjenestenæringene. Etter modell fra Lavenergiprogrammet, skal det nye kompetanseprogrammet øke miljøkunnskapen hos importører, innkjøpere og selgere, slik både virksomheter og forbrukere kan ta mer miljøvennlige valg.
  • Mer bruk av miljøvennlige grønne skatter.

Her finner du brevet til departementet.