Mange endringer i kulturbudsjettet

Publisert:

Virke Kultur er bekymret for at en del av midlene som tidligere var øremerket kulturformål overføres til tippenøkkelen – idet den foreslåtte omleggingen av tippenøkkelen i statsbudsjettet for 2015 vil gi en relativt lavere andel til kultur. Dette ser ut til å slå uheldig ut for finansieringsmulighetene for kulturbygg.

​Virke er samtidig glad for at regjeringen satser på nye finansieringskilder, som gaveforsterkningsordningen. Virke foreslår også en fradragsordning for gaver til kultur og for sponsing av kulturarrangementer.

Les Virkes høringsuttalelse her.