Positivt med vekst i barnevernet - hva er de ideelles rolle?

Publisert:

Regjeringen foreslår 150 mill. kroner til økte kjøp av offentlige og private barneverntiltak. Veksten i kjøp av ideelle og private barnevernstjenester er  48 mill. kroner fra 2014-2015. Dette er en reel vekst på 2,8 pst.

- Det er positivt med vekst i tilskuddet til barnevernet sier Torbjørg Aalborg i Virke. Sett i sammenheng med økte bevilgninger til TSB, Psykiatri og vekst i kommunenes inntekter så er dette en positiv utvikling. Satsingene på TSB og psykiatri vil virke positivt på barnevernet.

Virke savner imidlertid en avklaring om de ideelle aktørenes rolle og rammevilkår i barnevernet. Det er godt kjent at ideelle aktører har dårligere rammevilkår en offentlige og kommersielle aktører. Dersom regjeringen ønsker å nå sine målsettinger om økt tjenesteproduksjon og økt kvalitet i tjenestene så må de rydde unna de ideelles historiske pensjonskostnader. Det er staten selv som i sin tid påla ideelle aktører offentlig like tariffordninger med dyre pensjonsløsninger.  –- Regjeringen må være tydelig på ideelle aktørers rolle i barnevernet sier Aalborg. – Dette mangler fullstendig i dette statsbudsjettet og Virke vil følge denne saken i Stortinget og ovenfor regjeringen avslutter hun.

Positivt med styrking av familievernet. Rollen til Kirkens familievern må avklares

Det er lagt opp til en positiv vekst i tilskuddet til Kirkens familievern. Tilskuddet øker med 4.5 millioner til 148 millioner kroner. Det er også positivt med en satsing på forebyggende arbeid. Virke ønsker likevel at regjeringen nå avklarer rollen til Kirkens familievern (KF) i det samlede familievernet.

- Kirkens familievern har lenge vært i en uavklart situasjon sier Torbjørg Aalborg i Virke. – Vi mener regjeringen har en plikt til å foreta en ryddig avklaring om roll og rammevilkår – som også følges opp med hensiktsmessig budsjettildelinger avslutter hun.

Spørsmålet om KFs rolle forble ubesvart av den rødgrønne regjeringen samtidig som KF i denne perioden ble sulteforet med for lave tilskudd. KF er en selvstendig organisasjon med et eget sekretariat. Den har derfor behov for kontroll over sin egen økonomi. Virke ønsker at tilskuddet til KF fordeles til sekretariatet som så skal få ansvaret for å fordele midlene til de enkelte kontorene rundt om i landet.