Regjeringen må følge opp samarbeidsavtalen med ideell sektor

Publisert:

​I statsbudsjettet 2015 sier regjeringen den vil styrke og videreføre samarbeidsavtalen med de ideelle aktørene på helse og velferdsfeltet. Dette er positivt. Virke har derfor klare forventninger om at Næringsminister Monica Mæland raskt inviterer til et dialogmøte med partene i avtalen.

Flere store viktige saker står på dagsorden for ideell sektor og må drøftes:

  • Håndtering av historiske pensjonskostnader og ny fremtidig pensjonsordning
  • Konsekvensene av innføringen av EUs nye direktiv for offentlige anskaffelser
  • Regjeringens ønske om fritt behandlingsvalg
  • Nasjonal helse- og sykehusplan
  • Ideelles rolle i barnevernet og familievernet

Regjeringen og ideell sektor må i tillegg videreutvikle avtalen på områdene som dekker  forskning, kunnskapsbygging, rolle og rammevilkår samt kvalitet på tjenestene.

Det har på tross av regjeringens positive signaler ikke vært avholdt dialogmøter siden regjeringsskiftet for ett år siden. Dersom regjeringen mener alvor med at de ideelle skal være en del av det offentlige velferdstilbudet også i framtiden, må dette integreres i den politikkutviklingen som skjer. Samarbeidsavtalen er den politiske plattformen som integrerer ideell sektors egenskaper og kvaliteter på disse viktige velferdsområdene.  

Les mer:

Samarbeidsavtalen mellom regjeringen og de ideelle aktørene på helse og velferdsfeltet ble inngått 3.10.2012.