Vibeke H. Madsen om heving av 200-kronersgrensa

Publisert:

​Det skal godt gjøres å ha unngått engasjementet rundt en heving av momsfrihandel fra utlandet fra 200 kroner til 500 kroner. Her forklarer Vibeke Hammer Madsen bakgrunnen for reaksjonene.

Hvorfor er dere så sinte, Vibeke?
- I Statsbudsjettet 2015 vil regjeringen øke grensen for moms- og avgiftsfri handel fra utlandet fra 200 kroner til 500 kroner.  I utgangspunktet høres dette veldig forbrukervennlig og fint ut for den som netthandler fra utlandet, men hele bildet fortelles ikke.

Hva mener du?
- Dagens regler, med moms- og avgiftsfri handel opp til 200 kroner fra utlandet er konkurransevridende og gir urettferdige konkurransevilkår for norske kontra utenlandske forhandlere.  Ingen andre europeiske land har en så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, og det pågår et arbeid i EU for å sikre moms fra første krone. Likevel vil altså regjeringen nå øke grensen. Det synes vi er feil.

Men hva mener Virke grensen skal ligge på?
- 0! Vi ønsker konkurranse på like vilkår, og derfor er det rettferdig at man betaler MVA fra første krone til det landet forbrukere bor og skal forbruke varen i, i dette tilfellet Norge. Handler man varer fra norske aktører, så betaler man MVA til Norge fra første krone. Slik må det også være når man handler varer fra utenlandske aktører.  Det vi derimot ønsker å fjerne, er tollgebyret til Posten.  Virke mener disse to endringene vil føre til en lettere måte å handle på nett på og det gir like vilkår.

Hvorfor gir en økning av grensen urettferdig konkurranse?
- Fordi utenlandske butikker ikke trenger å legge på 25 prosent mva når de selger varer under 200 kroner til norske forbrukere. Det må derimot norske butikker, fordi de har adresse i Norge, og ikke kommer under reglen om 200-kroners-grensen. Dette gjør varen 25 prosent dyrere i en norsk butikk eller nettbutikk enn i utenlandske nettbutikker. Det sier seg selv at dette ikke er rettferdig for de titusenvis av norske bedrifter som ønsker å drive virksomheten fra Norge, og som gjennom sin drift betaler skatt til Norge som kommer oss alle til gode, og som også bidrar med å skape norske arbeidsplasser.

Men hvorfor kan vi ikke bare åpne for fri konkurranse med utlandet?
- Virke er for fri konkurranse, men vi er ikke for en forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske aktører. Det skal være likt, og det er det i dag ikke, og det blir enda skjevere når grensen for moms- og avgiftsfri import økes. Det blir som å gi doping til våre utenlandske konkurrenter i skisporet.

Dette er en grense som ble innført i 1975, er det ikke da på tide at den øker?
- Faktafeil. Dagens grense ble innført i 1999, i en tid hvor svært få netthandlet, og dette i realiteten ikke hadde noen konkurransevridende effekt fordi det angikk svært få. Og selv i 1999, når grensen ble innført, sa Finansdepartementet at det var viktig at denne skulle holdes lav for å sikre norske virksomheter konkurransedyktige rammevilkår. I dag er bildet derimot et helt annet.

Men dreier ikke dette seg om bagatellmessige beløp?
- Netthandelen vil vokse med minimum 15 prosent i år, dvs fire ganger så raskt som handel i fysisk butikk. 53 prosent av alle varekjøp på nett er i dag på under 500 kroner. Flertallet av kjøp under 200 kroner er i utenlandske nettbutikker. Totalt vil vi handle for 10 mrd kroner i utenlandske nettbutikker i år. Dette tilsvarer 6.000 norske arbeidsplasser. Utenlandsk netthandel koster oss 2,3 mrd kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter i år. Av dette skyldes 1,8 mrd kroner kjøp under 200 kroner. Varehandelen sysselsetter 370.000 personer og er Norges største private sysselsetter. Et ytterligere bortfall av 2 mrd kroner i skatte- og avgiftsinntekter og tap av 10.000 arbeidsplasser når grensen økes til 500 kroner, må derfor sies å være  konservative estimater. Norsk faghandel omsetter for 200 milliarder per år eks. moms. Et stort flertall av disse varene koster under 500 kroner. For eksempel i sportsbransjen koster 88 % av varene som i dag selges i norske butikker, under 500 kroner. Derfor er det et konservativt estimat nå vi sier at halve omsetningen til faghandelen settes i spill, det vil si 100 milliarder kroner.

Men Virkes netthandelstall er mye høyere enn SSBs netthandelstall?

- Det er de fordi ikke de store aktørene rapporterer til SSB. Internasjonale selskaper som Alibaba og Amazon rapporterer ikke til SSB, og derfor blir tallene til SSB lavere enn hva de i realiteten er.

Allerede nå varsler flere store medlemsvirksomheter at de flagger ut av Norge. Og de mindre, spredt rundt i Norges land, varsler kroken på døra, siden flytting til utlandet ikke er et alternativ for dem. Men andre ord, dette kan bli stygt om dette går gjennom på Stortinget.