Virke krever at Siv viser kortene

Publisert:

​Virke krever at Siv Jensen viser konsekvensutredningen som ligger til grunn for økningen i momsgrensa. I debatt har Sivs statssekretær Jørgen Næsje, vist til et arbeid gjort i Finansdepartementet, uten at noe grunnlag blir presentert.

Foto: Rune Kongsro

​- Det er skremmende at vi har en regjering som baserer så dramatiske endringer for Norges største private sysselsetter, varehandelen, på utregninger som åpenbart ikke har rot i virkeligheten, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. 

Finansdepartementet skriver i statsbudsjettet: "På svært usikkert grunnlag kan det anslås at forslaget gir et provenytap på om lag 180 millioner kroner." Departementet skriver også at "Det antas at økt netthandel av varer som omfattes av endringene vil gi et større provenytap på lengre sikt."

- Saken er dessverre alt for dårlig utredet av regjeringen. Vi har ikke sett noen kartlegging av hvilke konsekvenser dette kan få. Men det verste er at de har forsøkt å bagatellisere virkningene, sier Madsen.

En rapport utarbeidet av Menon, på oppdrag fra Virke, viser at i 2014 kommer vi til å netthandle varer fra utlandet for 10 milliarder kroner. Dette tilsvarer 6000 arbeidsplasser i Norge og 2,3 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter. Av dette skyldes 1,3 milliarder av inntektstapet kjøp under 200 kroner. 

- 60 prosent av alle nettkjøp under 200 kroner gjøres i dag i utenlandske nettbutikker. Det viser hvordan forbrukerne tilpasser seg, og det er ingen tvil om at vi raskt vil se det samme med kjøp under 500 kroner hvis budsjettforslaget går igjennom i Stortinget, fortsetter Madsen.

På bakgrunn av varehandelens størrelse, den sterke veksten i netthandelen og nordmenns økende handling i utenlandske nettbutikker, vil en økning av grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner få store konsekvenser. Et konservativt estimat er bortfall av 10 000 arbeidsplasser og tap av 2 milliarder kroner i skatte- og avgiftsinntekter.

- Dette er bakgrunnen for at vi nå inviterer statsministeren, finansministeren og næringsministeren til Virke, for å møte de bedriftene som rammes av forslaget. Da kan de få høre om konsekvensene fra de det gjelder, slik at Erna og Siv forstår at de sponser utenlandske bedrifter og spiller hasard med norske arbeidsplasser, avslutter Madsen.