Utvalg om lønnsdannelsen

Publisert:

Et offentlig utvalg som skal se på lønnsdannelsen ble oppnevnt av regjeringen  den 14.12. Virke deltar i utvalget med Lars E Haartveit, som har lang erfaring med lønnsoppgjør og kunnskap om lønnsdannelse i bredden av norsk arbeidsliv.

Utvalget skal ledes av professor Steinar Holden. Utvalget skal se på erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget skal også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover.