Forsikringsløsning Reise

Endelig lanseres en spesialtilpasset ansvarsforsikring for bransjen. Nå kan reisearrangørene forsikre seg mot krav som dekker feil og mangler ved reisen.

Utvidet ansvarsforsikring

I samarbeid med Europeiske ERV tilbyr Virke Forsikring en utvidet ansvarsforsikring som gir trygghet for reisearrangøren når uforutsette hendelser inntreffer.

Forsikringen dekker ansvar etter «Pakkereiseloven» og omfatter krav ved

 • Økonomisk tap forårsaket av mangler ved en pakkereise
 • Personskader
 • Skader på ting
 • Evakuering og søk

Eksempler på krav som kan dekkes av forsikringen

 • Hotell brenner ned – nytt bosted må skaffes
 • Konkurs hos flyselskapet – nye billetter må skaffes
 • Popartist dør - konsert avlyses
 • Reisende må evakueres på grunn av naturkatastrofer
 • Fotballkamp avlyses på grunn av uforutsette hendelser

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker

 • Forsettlige handlinger
 • Kunders risikosport og legebehandling
 • Forsikringstakers konkurs eller insolvens
 • Tap som følge av varslede streiker

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring