Få tilbud på forsikring

Medlemskapet i Virke gir deg tilgang til personlig service og kompetanse om ditt forsikringsbehov. Målet vårt er å ivareta dine verdier slik at du kan bruke tid på drift og ledelse.

Tilbudsskjema

Jeg ønsker også informasjon om følgende fordelsavtaler

Ved å sende inn informasjon, aksepterer du at vi behandler og oppbevarer personopplysninger som ligger vedlagt. Innsendte personopplysninger vil bli slettet innen 3 måneder dersom dere ikke ønsker å benytte dere av vårt tilbud.

Fullmaktskjema

Ikke forsikringspapirene tilgjengelig? Gi oss fullmakt til å innhente opplysningene for deg. Send oss fullmakten når ferdig utfylt.

Fullmaktskjema

Ta kontakt

Telefon 40 00 20 21

post@virkeforsikring.no