Alminnelig ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

Hva skjer med bedriften hvis et produkt eller en ansatt volder skade på andre?

Dette dekker en alminnelig ansvarsforsikring:
  • Bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting.
  • Økonomisk tap som er en følge av en dekningsmessig fysisk skade.
  • Saksomkostninger ved behandling av erstatningskrav som er dekket av forsikringen.

Vår ansvarsforsikring dekker både produktansvar (ansvar for skade som skyldes mangler eller egenskaper på produkter du leverer) og bedriftsansvar (ansvar for skade som bedriften eller ansatte forårsaker under produksjon eller oppdrag), og er aktuell for alle typer næringsvirksomhet.

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring