Bygningsforsikring

Forsikringen skal sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades.

Bygningsforsikring dekker blant annet:

  • Skade på bygg forårsaket av for eksempel naturskade, brann, vann og tyveri
  • Skader som inntreffer plutselig og uforutsett og som skyldes ytre påvirkning (kaskoskader)
  • Indre skader på for eksempel heis, rulletrapp og ventilasjonsanlegg
  • Tilbygg, påbygg og andre bygningsmessige investeringer i løpet av forsikringsåret
  • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon/midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade
  • Påbud fra offentlig myndighet
  • Løst utstyr til vedlikehold av bygning og uteområder
  • Prisstigning i normal reparasjons-/ gjenoppføringstid
  • Hageanlegg og uteområder
  • Husleietap i avtalt periode

Hvem passer forsikringen for?

En forsikring for næringsbygg passer for alt fra mindre til større bygninger, som inneholder for eksempel butikk, kjøpesenter, kontor eller annen servicevirksomhet.

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring