Livsforsikring / Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved ansattes død.

  • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller grupper av ansatte
  • Forsikringen gjelder hele døgnet
  • Din bedrift kan også inngå avtale om forsikring av ansattes ektefelles eller samboers liv
  • Det kan også knyttes Barnetillegg, noe som gir utbetaling til barnet dersom forsørgeren dør
  • Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett når, hvor eller årsak
  • Din bedrift bestemmer selv størrelsen på forsikringssummene. Det kan avtales lik sum for alle ansatte eller forskjellige summer på ulike grupper ansatte avhengig av sivilstatus, forsørgerstatus, stillingskategori eller alder

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring