Kriminalitetsforsikring / Underslag

En kriminalitetsforsikring dekker virksomhetens tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Følgende handlinger omfattes av vår kriminalitetsforsikring:

  • Underslag
  • Tyveri
  • Bedrageri
  • Utroskap
  • Dokumentfalsk
  • Datakriminalitet
  • Korrupsjon (der handlingen også er et underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og/eller dokumentfalsk)

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring