Sykdomsforsikring – annen sykdom enn yrkessykdom

Forsikringen dekker andre sykdommer enn yrkessykdom. Sykdomsforsikringen dekker for eksempel belastningslidelser, noe som ikke omfattes av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Forsikringen kan dekke

 • tap i fremtidig inntekt fra 50 % ervervsmessig uførhet
 • mènerstatning ved invaliditet over 50 %

Prisen beregnes ut fra

 • antall i gruppen som skal forsikres
 • kjønnssammensetning i gruppen
 • alderssammensetning i gruppen

Erstatningens størrelse beregnes ut fra

 • alder
 • lønn
 • grad av invaliditet og ervervsmessig uførhet

Forsikringen dekker

 • Sykdomer som ikke anses som yrkessykdommer

Forsikringen dekker ikke

 • Belastningsskader, skade som har oppstått i fritiden
 • Sykdom som er relatert til yrkessykdommer

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring