Sykdomsforsikring – annen sykdom enn yrkessykdom

Forsikringen dekker andre sykdommer enn yrkessykdom. Sykdomsforsikringen dekker for eksempel belastningslidelser, noe som ikke omfattes av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Forsikringen kan dekke

  • tap i fremtidig inntekt fra 50 % ervervsmessig uførhet
  • mènerstatning ved invaliditet over 50 %

Prisen beregnes ut fra

  • antall i gruppen som skal forsikres
  • kjønnssammensetning i gruppen
  • alderssammensetning i gruppen

Erstatningens størrelse beregnes ut fra

  • alder
  • lønn
  • grad av invaliditet og ervervsmessig uførhet

Forsikringen dekker 

  • Sykdomer som ikke anses som yrkessykdommer

Forsikringen dekker ikke

  • Sykdom som er relatert til yrkessykdommer

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring