En yrkesskadeforsikring er en personalforsikring som gjelder ved:

  • Skade forårsaket av arbeidsulykke.
  • Sykdom som anses som yrkessykdommer.

Erstatningsutmålingen følger Lov om yrkesskadeforsikring.

Det er ingen egenandel på yrkesskadeforsikring.

Forsikringen dekker 

  • Skade forårsaket av arbeidsulykke
  • Sykdom som anses som yrkessykdommer

Forsikringen dekker ikke

  • Belastningsskader
  • Skade som har oppstått i fritiden
  • Sykdom som ikke godkjennes som yrkessykdom