Det er snart på tide å fornye deres forsikringer

Forsikringsavtalen skal snart fornyes, og du vil om kort tid få tilsendt forsikringsbevis og faktura. Vi ber deg logge inn i forsikringsportalen og sjekke at våre opplysninger er korrekte. Er de mangelfulle eller feil er det fint om du retter dette i portalen. Dersom det ikke skal gjøres endringer, behøver du ikke gjøre noen ting.

Så snart du har lagt inn nødvendige opplysninger vil vi sende deg neste års forsikringsavtale inkludert faktura.

Hvis det ikke er registrert endringer innen 5 virkedager fra du mottok melding om fornyelse, vil forsikringsavtalen bli fornyet på grunnlag av eksisterende opplysninger.

Trykk her for å logge inn i Forsikringsportalen

Fornyelse 2018

Indeksregulering 2018

Forsikringssummene for bygninger, maskiner, inventar og løsøre indekseres
årlig på bakgrunn av prisutviklingen i samfunnet. Justeringen gjelder for alle
forsikringsselskap. Indeksreguleringen fra 1.1.2018 er:

  • Bygninger + 1,8 %
  • Maskin, inventar og løsøre i næringslivet + 1,3 %

Personalforsikringer

Erstatningsbeløpet for de fleste personalforsikringer er basert på Folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet justeres hvert år, og fra 1.5.2018 utgjør 1G kr 96.883.

Forsikringsavtalen for personalforsikringer inneholder oversikt over oppgavepliktig premie. Her går det frem hva som skal lønnsinnberettes pr. ansatt.

Verkstedindeks

Grunnet økte verkstedkostnader, indeksreguleres premier på motorvognforsikringer med 4 % ved fornyelse av forsikringene.

Google Chrome

Vi anbefaler at du benytter nettleseren til Google Chrome når du går inn i portalen. Benytter du andre nettlesere vil du kunne oppleve noe treghet i portalen. 

Se filmen ved siden av for veiledning om hvordan du laster ned nettleseren dersom du ikke har den fra tidligere. 

Trykk her for å laste ned Google Chrome

Ansatte som slutter

Ansatte som slutter i bedriften, skal ha tilbud om fortsettelsesforsikring. Vedlagt følger skjema som må distribueres til ansatte som avslutter arbeidsforholdet.

Sikkerhetsforskrifter

Vi gjør oppmerksom på at de aller fleste vilkår for tingforsikring også omfatter såkalte sikkerhetsforskrifter. De fremkommer i forsikringsavtalen som du også finner i vår kundeportal.
Sikkerhetsforskrifter er spesielle anvisninger som må følges for å begrense muligheten for at du skal bli utsatt for tyveri eller skade. Dersom du ikke har fulgt disse, kan det medføre at erstatning blir satt ned eller faller bort.

Gebyr for uforsikrede kjøretøy

Alle kjøretøy som har skiltene på eller har status som registrert, må som minimum ha en bilansvarsforsikring. Dette gjelder selv om kjøretøyet ikke er bruk eller ikke er i kjørbar stand. Det kan også være at du fortsatt står oppført som eier dersom du har solgt et kjøretøy og korrekt salgsmelding ikke har blitt inlevert.

Husk at ny trafikkforsikringsavgift har fått nye regler om eierskifte for kjøretøy. For å unngå dagsbøter, må dato for salgsmeldingen og kjøp av forsikring skje samtidig. Det betyr at dersom det er gap mellom dato for salgsmelding og dato for registrert forsikring, blir kjøretøyet å anse som uforsikret for denne perioden. Alle uforsikrede kjøretøy vil bli ilagt dagsbøter som eier selv må betale. Disse reglene gjelder også ved omregistrering selv om det allerede er en løpende forsikring på bilen.

Les mer om den nye Trafikkforsikringsavgiften...

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss

E-post: post@virkeforsikring.no

Telefon: 40 00 20 21