Ny arvelov fra 01.01.2021

Ny arvelov trer i kraft 1.januar 2021. Hva er nytt?

I dette webinaret vil advokatfirmaet Bull & Co informere om hva som er endringer fra dagens lov. En gravferdskonsulent skal ikke gi råd til etterlatte i arvespørsmål, men vi bør kjenne til hva loven inneholder.

Det vil være mulig å stille spørsmål underveis i webinaret.

Medvirkende

 • Sunniva Lillebø Wahl

  Sunniva jobber som senioradvokat i Bull & Co Advokatfirma AS og er spesialisert innenfor arv og skifte. Sunniva har i tillegg selskapsrettslig erfaring og jobber særlig spisset mot generasjonsskifter, herunder overføring av eiendom og familiebedrifter som ledd i et planlagt arveoppgjør.

 • Anne-Sofie Rolfsjord

  Anne-Sofie jobber som senioradvokat i Bull & Co Advokatfirma AS og leder faggruppen for private rettsforhold. Anne-Sofie jobber primært innenfor arv- og skiftesaker og har særskilt kompetanse knyttet til internasjonale skifteoppgjør. Anne-Sofie holder regelmessig foredrag, blant annet om arverett.

 • Gunnar Hammersmark

  bransjedirektør virke gravferd, gravferd

Vi holder også andre kurs og konferanser. Håper vi sees!

 1. Prosjektledelse

  Bli en god prosjektleder! Få trening i metoder som sikrer godt samspill og gjennomføringskraft i prosjekter.

 2. Oppsigelse

  I en oppsigelseprosess er det viktig med en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Vi viser hvordan du kan gjøre dette på en forsvarlig måte.

 3. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Lær hvordan styret bør jobbe for å oppnå best resultat. Styrekurset gir deg en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar.

 4. Grunnkurs i arbeidsmiljø – Tre dager

  Vi gir deg en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, arbeidsmåter innen HMS og sykefraværsoppfølging.

 5. Kurs i arbeidsrett fra A–Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

Se alle kurs og konferanser

Ta kontakt

 • Event og møteplasser i Virke

  Event og møteplasser håndterer alle arrangementer i Virke. Lurer du på noe angående dette arrangementet? Ta kontakt med oss på telefon 22541700 eller e-post arrangement@virke.no