Online kurs - First aid kit i ledelse og selvledelse i krevende tider

Styrk deg ytterligere som leder på dette kurset!

Som leder har du nå fått erfaring i å lede i uforutsigbarhet. Du har sikkert møtt noen av disse utfordringene:

  • Medarbeidere som tar seg til rette og blir uformelle ledere
  • Medarbeidere som mister engasjement og driv
  • At du må ta beslutninger på ustø grunn
  • At du selv blir utydelig eller usikker i møte med medarbeiderne

På dette kurset vil vi:

  • Trygge og styrke deg som leder
  • Gi deg gode verktøy som støtte i uforutsigbare tider
  • Se på ulike lederstiler og når de er hensiktsmessige
  • Bevisstgjøre deg hvordan du kan bruke din egen og andres motivasjon
  • Snakke om betydningen av klare roller og forventninger
  • Se på spennet mellom tilrettelegging og grensesetting

Vi legger opp til involvering og dialog med deltakerne underveis i kurset.

Kursholdere

Kontakt