Medlemsmøte om ny markedsundersøkelse for kultur og kreativ næring – kulturPULS!

Det er ingen planlagte datoer for dette kurset.

Se vår kursoversikt for andre aktuelle kurs.