Meld skade

Reiseforsikring

Meld skade

Du kan også melde skaden ved å sende

E-post til skadekontoret@aig.com eller ring

Tlf +47 22 00 20 80.

Ved skader eller sykdom i utlandet kan SOS International kontaktes på 

Tlf +45 38 48 92 50

Helseforsikring

Meld skade til

E-post behandling@sparebank1.no eller

Tlf +47 21 02 54 52

Ansvar Pakkereiser

Meld skade til

E-post post@virkeforsikring.no eller 

Tlf +47 40 00 20 21 

Skademeldingsskjema:

Utvidet ansvar pakkereiser

Andre forsikringer

Meld skade