Kurs og konferanser

Kurs

Vi ønsker å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre kursdeltakere. Vi fokuserer spesielt på at du skal få et konkret utbytte av kursene som setter deg i stand til å bruke det praktisk i din hverdag.

Kurskalender

Konferanser

Hovedorganisasjonen Virke arrangerer flere konferanser i løpet av et år. Handelskonferansen og Virkekonferansen er godt besøkte konferanser der deltakerne ikke bare får ny kunnskap og nye impulser, men kan bygge uunnværlige og fruktbare relasjoner.

Konferanser

Kurskategorier

Andre typer kurs