Tariff og lønn

Her finner du alt du trenger å vite om tariff, med forklaring på de mange begrepene, viktige datoer og løpende oppdateringer om våre tariffavtaler.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. Overenskomstene per område gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, med de unntakene som er nevnt i de enkelte paragrafene.

Tariffbundne virksomheter har to sett avtaler som blir til gjennom forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene:

 • hovedavtaler (omhandler samhandlingsregler)
 • overenskomster (omhandler lønns- og arbeidsvilkår)

Hovedavtalene revideres hvert fjerde år, mens overenskomstene normalt revideres hvert andre år.

I de årene overenskomstene ikke revideres, de såkalte mellomoppgjør, gjennomføres det forhandlinger om eventuelle økonomiske tillegg.

Spillereglene for hvordan mulige arbeidskamper gjennomføres er regulert i hovedavtalene og i lov om arbeidstvister av 27. januar 2012 (arbeidstvistloven).

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er en tariffavtale?

 • Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

 • Hva skal til for at virksomheten får tariffavtale?

 • Blir hele virksomheten bundet ved opprettelse av tariffavtale?

 • Hva innebærer det for min virksomhet at den er bundet av en tariffavtale?

 • Må virksomheten praktisere tariffavtalen også overfor ansatte som ikke er organisert?

 • Hva er de økonomiske konsekvensene av at virksomheten får tariffavtale?

 • Hva gjør jeg dersom jeg får et tariffavtalekrav?

 • Når gjelder tariffavtalen fra, og hvor lenge gjelder den?

 • Hva skjer med tariffavtalen ved organisasjonsendringer?

 • Kan en tariffavtale falle bort?

Illustrasjon av en lommebok

Få økonomisk støtte til opplæring og utviklingstiltak

Virke administrerer to ulike fond der du kan søke om økonomisk støtte til utdanning, kurs og andre utviklingstiltak. Det er kun virksomheter med tariffavtale kan søke.

Søk om OU-midler her

Finner du ikke det du leter etter?

Ta kontakt med våre jurister og fageksperter for personlig rådgivning på rådgivningstelefonen. Dette er et tilbud til våre medlemmer, og en tilleggstjeneste på Arbeidsgiverguiden.

Rådgivningstelefonen

Kontakt