Alt om tariff, lønn og tariffoppgjøret 2023

Her finner du forklaring på de mange begrepene innen tariff og lønn, viktige datoer for lønnsoppgjøret og løpende oppdateringer om våre tariffavtaler.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Resultatet fra årets tariffoppgjør med LO og YS

  Presentasjon av resultatene fra årets mellomoppgjør for tariffavtaler mellom Virke og forbund i LO og YS.

Datoer og status for mellomoppgjøret 2023

 • : Det tekniske beregningsutvalget (TBU) legger fram foreløpig rapport for inntektsoppgjørene

  Den endelige rapporten blir lagt fram 31. mars.

 • : Særavtale for Leger DNLF

  Forhandlingene foregår 13.-14. april.

 • : Mellomoppgjør mellom LO/YS og Virke

  Forhandlingene foregår 18. – 20. april. Alternative datoer for oppgjøret, dersom det blir forsinkelser i oppgjøret for Frontfaget, er 26.-27. april.

 • : HUK-oppgjøret

  Forhandlingene foregår 19.-20. juni, alternativt 11.-12. september dersom det blir forsinkelser i oppgjøret for stat og/eller kommune.

Datoer og status for tariffoppgjøret 2022

 • Gjennomført

  Datoer og hendelser for oppgjøret fra det startet.

  18. februar: Det Tekniske Beregningsutvalg (TBU) legger fram foreløpig rappor

  22. februar: LO vedtar hovedretningslinjene for tariffoppgjøret 2022

  1. mars: YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument

  1. mars: Virkes sentralstyre vedtar forhandlingsfullmakten for 2022

  9. mars: Frontfaget starter forhandlingene 

  1. april: Enighet i frontfagsoppgjøret – ramme på 3,7 prosent

  4. april: Forhandlinger om Landsoverenskomsten m.fl. mellom HK – Virke

  6. april: Handel og Kontor bryter forhandlingene med Virke
  Onsdag 6. april kl 17.00 brøt Handel og Kontor (HK) forhandlingene om årets lønnsoppgjør, og partene må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre. Vi har strukket oss langt for å finne gode løsninger gjennom forhandlingene, men kan ikke godta krav som vil sprenge frontfagsrammen. Du kan lese mer om dette her

  8. april: Plassoppsigelser fra Handel og Kontor

  Virke har mottatt plassoppsigelse fra Handel og Kontor. Se lister over bedrifter som er omfattet og antall medlemmer innen følgende overenskomster:

  22. april: Plassfratredelser fra Handel og Kontor
  Virke har i dag mottatt plassfratredelser fra Handel og Kontor.

  Bedrifter som ikke står oppført på lista, vil ikke vil være omfattet av det første streikeuttaket gjeldende fra 30. april. Handel og Kontor kan senere varsle opptrapping av streiken, ved å sende en ny plassfratredelse. Det vil løpe en 4 dagers frist før en eventuell opptrapping av streiken kan effektueres. Bedriftene som er omfattet av dagens plassfratredelse har mottatt en egen e-post med navnene på medlemmene fra Handel og Kontor som tas ut dersom det blir streik.

  27. april: Enighet med Farmaceutene om overenskomst for farmasøyter i apotek
  Her finner du mer informasjon

  27. april: Forhandlinger om tariffavtalen for distribusjon og budtjenester i Foodora mellom Virke og Fellesforbundet.
  Pause i forhandlingene. Tas opp igjen 16. mai.

  28. april: Mekling mellom Landsoverenskomsten m.fl. mellom HK – Virke
  Partene møtes hos Riksmekleren 28. april, med meklingsfrist midnatt 29. april.

  30. april: Streik avverget i handels- og tjenestenæringen
  Over 11 timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet hos Riksmekleren lørdag formiddag. Det viktigste for Virke har vært å sikre konkurransedyktige virksomheter og trygge arbeidsplasser. Vi har strukket oss langt for å komme Handel og Kontor i møte, men vi har lyktes med å komme i mål innenfor frontfagsrammen. Under meklingen ble partene enige om endringer i sykepengeordningen. Endringene innebærer full lønn under sykdom i tre måneder. Partene ble også enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonens medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 20. mai, og oppdatering om effektueringen av oppgjøret følger.

  3. mai: Forhandlinger om grossistoverenskomsten mellom Fellesforbundet og Virke
  Virke ble natt til 5. mai enig med Fellesforbundet og Parat og Yrkestrafikkforbundet (YTF) om revisjon av Grossistoverenskomstene. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 3. juni kl. 12:00.

  5. mai: Forhandlinger om funksjonæravtalene mellom Virke og Parat, Negotia og Finansforbundet samt forhandlinger om Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP) mellom Virke og Parat og Negotia
  Enighet 5. mai i forhandlingene om revisjon av Funksjonæravtalene med Negotia, Parat og Finansforbundet, samt Reiselivsavtalen med Parat. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og vil ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 23. mai.

  9. mai: Forhandlinger om overenskomst for renholdsbedrifter mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund
  Enighet 9. mai i forhandlingene med Norsk Arbeidsmandsforbund om revisjon av Renholdsoverenskomsten. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonens medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 1. juni.

  10. mai: Forhandlinger om landsoverenskomsten for kinoer mellom Fagforbundet og Virke ender i brudd
  Tirsdag kveld, 10. mai, brøt Fagforbundet forhandlingene om årets lønnsoppgjør og partene må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre. Meklingsdato kommer.

  12. mai: Virke har mottatt plassoppsigelser fra Fagforbundet
  Her finner du liste over bedrifter som er omfattet av plassoppsigelsen med antall medlemmer fra Fagforbundet

  20. mai: Resultatet for Landsoverenskomsten HK m.m kan iverksettes
  Virke kom 30. april til enighet med Handel og Kontor i Norge (HK) om revisjon av Landsoverenskomsten med tilhørende tilleggsavtaler og bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten etter mekling 11 timer på overtid. Svarfrist var satt til fredag 20. mai, og HK har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  23. mai: Oppstart forhandlinger om Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund
  Virke ble 23. mai enig med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) om revisjon av Fritids- og Opplevelsesavtalen. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonens medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 8. juni kl. 12:00.

  23. mai: Oppstart forhandling av Landsoverenskomst for Studentsamskipnader mellom Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat samt Utdanningsforbundet Virke kom 24. mai til enighet med Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Parat om revisjon av Overenskomst for Studentsamskipnader. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 8. juni kl. 12:00.

  23. mai: Resultatet for forhandlingene 5. mai om revisjon av Funksjonæravtalene med Negotia, Parat og Finansforbundet, samt Reiselivsavtalen med Parat er godkjent og kan iverksettes
  Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner per time. Resultatet innebærer også full lønn under sykdom i tre måneder for alle ansatte.

  24. mai: Brudd i forhandlinger om energistasjonsoverenskomsten mellom Handel og kontor og Virke
  Etter fellesmøter og særmøter ble det klart at partene trenger Riksmeklerens hjelp til å finne en løsning. Dato for mekling er foreløpig ikke fastlagt.

  Gå til bruddprotokollen

  30. mai 2022: Forhandlinger om Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Parat
  Pause i forhandlingene. Ny dato kommer.

  1. juni 2022: Enighet om revisjon av tariffavtalen for boligbyggelag mellom Fagforbundet og Virke
  Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 21. juni.

  2. juni 2022: Enighet om revisjon av Parkeringsselskapsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke
  Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 17. juni.

  2. juni 2022: Enighet om revisjon av Spillefilmsoverenskomsten mellom Norsk Filmforbund og Virke
  Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 17. juni.

  3. juni 2022: Enighet om revisjon av Vaktmesteroverenskomsten mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund
  Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 21. juni.

  12. juni 2022: Enighet om revisjon av TV-dramaoverenskomsten mellom Virke og Norsk Filmforbund
  Det ble først brudd i forhandlingene mellom Virke og Filmforbundet 3. juni. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt.

  13. juni 2022: Forhandlinger om tariffavtalen for distribusjon og budtjenester i Foodora mellom Virke og Fellesforbundet
  Etter fellesmøter og særmøter ble det klart at partene trenger Riksmeklerens hjelp til å finne en løsning. Dato for mekling er foreløpig ikke fastlagt.

  13. juni 2022: Enighet om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten mellom Virke og Norsk Filmforbund
  Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 24. juni.

  13. juni 2022: Forhandlinger om Landsoverenskomst for hotell- og restaurantvirksomheter, Industrioverenskomsten, Bilutleieoverenskomsten, Byggfagoverenskomsten, Biloverenskomsten, Overenskomst for Transportselskaper i Norge og Oljeavtalen mellom Virke og Fellesforbundet
  Resultatet for Overenskomst for Transportselskaper i Norge skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 24. august. De øvrige avtalene er godkjent av begge parter og vil iverksettes. 

  16. juni 2022: Virke ble enige med Fagforbundet i mekling om oppgjøret for kinoer
  Resultatet skal på uravstemning blant Fagforbundets medlemmer, og vil ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 7. juli.

  17. juni 2022: Enighet om endringer i Fritids- og opplevelsesavtalen
  Parat og Virke har den 17. juni kommet til enighet om endringer i Fritids- og opplevelsesavtalen, etter pause i forhandlingene. Resultatet er godkjent av begge parter og kan effektueres.

  17. juni 2022: Revisjon av Spillefilmsoverenskomsten mellom Norsk Filmforbund og Virke
  Virke ble 2. juni enig med Norsk Filmforbund om revisjon av Spillefilmsoverenskomsten. Svarfristen var satt til 17. juni, og nå har Filmforbundet meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  17. juni 2022: Revisjon av Parkeringsselskapsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Virke er vedtatt
  Virke ble 2. juni enig med Norsk Arbeidsmandsforbund om revisjon av Parkeringsselskapsoverenskomsten. Svarfristen var satt til 17. juni, og nå har Norsk Arbeidsmandsforbund medelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  20. juni 2022: Enighet om overenskomst for Mat- og drikkeindustrien mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke
  Resultatet skal på uravsteming blant NNNs medlemmer, og vil ikke iverkettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 31. august. 

  21. juni 2022: Enighet om tariffavtalene for boligbyggelag
  I juni forhandlet Virke med Fagforbundet og Delta om revisjon av Tariffavtalene for boligbyggelag. Begge forbund har nå meddelt at de har godkjent resultatet og resultatet kan dermed effektueres.

  21. juni 2022: Enighet om revisjon av Landsoverenskomst for Studentsamskipnader
  Virke ble 24. mai enige med Norsk Tjenestemannslag (NTL), Parat og Utdanningsforbundet om revisjon av Landsoverenskomst for Studentsamskipnader i Hovedoppgjøret 2022.
  Svarfristen var satt til onsdag 8. juni, og nå har NTL, Parat og Utdanningsforbundet meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  21. juni 2022: Revisjon av Vaktmesteroverenskomsten mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund
  Virke ble 30. mai enig med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) om revisjon av Vaktmesteroverenskomsten. Resultatet ble godkjent i uravstemning 21. juni og kan iverksettes.

  22. juni 2022: Enighet om revisjon av Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner
  Virke og de berørte arbeidstakerorganisasjonene kom tirsdag 21. juni 2022 til enighet om revisjon av Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner. Revidert avtale gjelder for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2023. Resultatet er godkjent av begge parter og kan iverksettes.

  22. juni 2022: Enighet om revisjon av Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen
  Virke ble 22. juni enig med arbeidstakerorganisasjonenen om revisjon av Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen. Revidert avtale gjelder for perioden 1.1.2022 -
  31.12.22. Resultatet er godkjent av begge parter og kan iverksettes.

  22. juni 2022: Plassoppsigelser overenskomst for apotek
  Som kjent ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og Parat om revisjon av Overenskomst for apotek. Virke har nå mottatt plassoppsigelse fra Parat.

  Se liste over bedrifter som er omfattet av plassoppsigelsene med antall medlemmer

  22. juni 2022: Enighet om revisjon av Baker- og Konditorfagsoverenskomsten mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke
  Virke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble 22. juni enige om revisjon av Overenskomst for Baker- og konditorfagene.
  Resultatet skal på uravsteming blant NNNs medlemmer, og vil ikke iverkettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 31. august.

  23. juni 2022: Enighet om revisjon av Service- og vedlikeholdsoverenskomsten mellom Virke og Parat
  Virke kom 23. juni til enighet med Parat om revisjon av Service- og vedlikeholdsoverenskomsten. Resultatet er godkjent av begge parter og vil iverksettes.

  24. juni 2022: Revisjon av TV-dramaoverenskomsten er vedtatt
  Svarfristen var satt til 17. juni, og nå har Filmforbundet meddelt at resultatet for Spillefilmsoverenskomsten er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  24. juni 2022: Revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten er vedtatt
  Svarfristen var satt til 24. juni, og nå har Filmforbundet meddelt at resultatet for TV-underholdningsoverenskomsten er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  24. juni 2022: 24.06.22 Enighet i forhandlingene om revisjon av Kranoverenskomsten mellom YTF og Virke
  Resultatet skal på uravstemning blant YTFs og Fellesforbundets medlemmer, og vil ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 23. august.

  28. juni 2022: Revisjon av Parkeringsselskapsoverenskomsten mellom Virke og Yrkestrafikkforbundet er vedtatt
  Virke ble 28. juni enig med Yrkestrafikkforbundet om revisjon av Parkeringsselskapsoverenskomsten. Partene har godkjent oppgjøret ved signering av protokollen. Resultatet kan derfor iverksettes.

  30. juni 2022: Enighet i forhandlingene om revisjon av Landsoverenskomst for BPA (brukerstyrt personlig assistanse) med Fagforbundet
  Virke ble 14. juni enig med Fagforbundet om revisjon av Landsoverenskomsten for BPA. Svarfristen var satt til 30. juni, og nå har Fagforbundet medelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  30. juni 2022: Enighet i forhandlingene om revisjon av Landsoverenskomst for frisører mellom Fagforbundet og Virke
  Virke ble 30. juni enig med Fagforbundet om revisjon av Landsoverenskomst for Frisører. Resultatet skal på uravstemning blant Fagforbundets medlemmer, og vil ikke iverksettes før det er vedtatt.

  7. juli 2022: Resultatet fra forhandlingene om Landsoverenskomst for Kinoer mellom Virke og Fagforbundet kan iverksettes
  Virke ble 16. juni enig med Fagforbundet i mekling om revisjon av Landsoverenskomst for kinoer i hovedoppgjøret 2022. Svarfristen var satt til 7. juli 2022, og nå har Fagforbundet meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  8. juli 2022: Revisjon av IKT- og serviceelektronikkoverenskomsten mellom Virke og EL & IT Forbundet
  Virke ble 1. juli enig med EL & IT Forbundet om revisjon av IKT- og serviceelektronikkoverenskomsten. Partene har godkjent oppgjøret, og resultatet kan derfor iverksettes.

  11. juli 2022: Nye allmenngjorte minstelønnssatser i renholdsbransjen er per juli 2022 ennå ikke vedtatt. Virke vil sende ut informasjon når nye satser foreligger
  Etter tariffoppgjøret 2022 har Tariffnemnda sendt utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter på høring. Høringsfristen er 9. september 2022.

  8. august 2022: Mekling for Energistasjonsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor er utsatt til 26. september
  Som tidligere opplyst, ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og HK om revisjon av Energistasjonsoverenskomsten 24. mai. Vi har tidligere informert om at meklingen skulle finne sted i august. I løpet av sommeren har imidlertid HK og Virke blitt enige om å utsette meklingen til 26. september.

  17. august 2022: Virke og NITO er enige om ny hovedavtale for perioden 2022 – 2025
  Se protokoll. Ny hovedavtale vil bli lagt ut på nettsiden når den er ferdig redigert.

  24. august 2022: Resultatet for overenskomst for Transportselskaper i Norge mellom Virke og Fellesforbundet kan iverksettes
  Fellesforbundet og Virke kom den 13. juni 2022 til enighet om endringer i overenskomst for transportselskaper i Norge. Svarfristen ble satt til 24. august, og nå har Fellesforbundet meddelt at resultatet er godkjent. Resultatet kan dermed effektueres.

  31. august 2022: Resultatet for overenskomst for mat- og drikkevareindustrien er vedtatt
  Virke ble 20. juni enig med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om revisjon av Overenskomsten for mat- og drikkevareindustrien. Svarfristen var satt til 31. august og nå har NNN meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  31. august 2022: Resultatet for overenskomst for baker- og konditorfagene er vedtatt
  Virke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble 22. juni enige om revisjon av Overenskomst for Baker- og konditorfagene. Svarfristen var satt til 31. august, og nå har NNN meddelt at resultatet for overenskomst for baker- og konditorfagene er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  2. september 2022: Plassfratredelser for apotek fra Parat/Farmasiforbundet
  Virke har i dag mottatt plassfratredelser fra Parat/Farmasiforbundet. Se hvilke bedrifter som blir berørt ved en eventuell streik fra fredag 9. september.

  Bedrifter som står på lista vil bli kontaktet med navnelister som viser hvilke arbeidstakere som blir tatt ut ved eventuell streik fra 9. september. Bedrifter som ikke står på lista er ikke omfattet av første streikeuttak. Selv om din bedrift ikke står på listen kan det endre seg ved en eventuell opptrapping av streiken senere.

  Virke og Parat/Farmasiforbundet møtes til mekling 7. og 8. september. Målsettingen er å komme til enighet om en ny tariffavtale for 2022-2024. Det er kun dersom partene ikke blir enige, at arbeidstakerne kan tas ut i streik.

  12. september 2022: Oppstart forhandlinger om HUK-oppgjøret mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området
  Gjelder Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for høyskoler, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner og Landsoverenskomst for virksomheter.

  Forhandlingene pågår 12.-14. september.

  12. september 2022: Plassoppsigelser for Energistasjonsoverenskomsten mottatt fra Handel og Kontor
  Som kjent ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor om revisjon av Energistasjonsoverenskomsten 24. mai.

  Se liste over bedrifter som er omfattet av plassoppsigelsen med antall medlemmer fra Handel og Kontor her: Plassoppsigelser Energistasjonsoverenskomsten Virke-HK

  14. september 2022: Revisjon av overenskomst for apotek mellom Parat og Virke er vedtatt
  9. og 10. juni ble det gjennomført forhandlinger mellom Virke og Parat/Farmasiforbundet i hovedoppgjøret 2022, uten at partene kom til enighet.

  I mekling 7., 8. og 9. september kom Virke og Parat/Farmasiforbundet til enighet. Det ble dermed ikke streik i apotekene. Oppgjøret for 2022 er innenfor frontfagets ramme på 3,7 %.

  Begge parter godkjente meklingsresultatet innen fristen den 14. september.

  15. september 2022: Tariffoppgjøret på HUK-området er utsatt for KS-like avtaler
  Virke og arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige om å utsette årets tariffoppgjør for Virkes tariffavtale for helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehager og virksomheter § 27.

  Bakgrunnen for dette er uenighet i tariffoppgjøret på KS-området mellom Utdanningsforbundet og Kommunenes sentralforbund (KS). 
  Virke og Arbeidstakerorganisasjonene har avtalt å oppta forhandlingene så snart det foreligger enighet mellom KS og Utdanningsforbundet. Virke kommer tilbake med informasjon om nytt forhandlingstidspunkt så snart dette er avklart.

  15. september 2022: Enighet i HUK-oppgjøret – Landsoverenskomst for Høyskoler
  Virke kom 15. september 2022 til enighet med våre motparter om revisjon av Landsoverenskomsten for høyskoler. Se protokollen her.

  Virke gjør oppmerksom på at resultatet foreløpig ikke er vedtatt og derfor ikke skal effektueres. Frist for vedtakelse er 3. oktober 2022. Virke vil invitere medlemmer som har denne avtalen til et webinar om endringene kort tid etter fristens utløp. 

  15. september 2022: Enighet i HUK-oppgjøret – Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten
  Virke kom 15. september 2022 til enighet med våre motparter om revisjon av Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenesten. Se protokollen her.

  Virke gjør oppmerksom på at resultatet foreløpig ikke er vedtatt og derfor ikke skal effektueres. Frist for vedtakelse er 3. oktober 2022. Virke vil invitere medlemmer som har denne avtalen til et webinar om endringene kort tid etter fristens utløp. 

  15. september 2022: Enighet i HUK-oppgjøret – Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  Virke kom 15. september 2022 til enighet med våre motparter om revisjon av Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. Se protokollen her.

  Virke gjør oppmerksom på at resultatet foreløpig ikke er vedtatt og derfor ikke skal effektueres. Frist for vedtakelse er 3. oktober 2022. Virke vil invitere medlemmer som har denne avtalen til et webinar om endringene kort tid etter fristens utløp. 

  15. september 2022: Enighet i HUK-oppgjøret – Landsoverenskomst for Virksomheter §26
  Virke kom 15. september 2022 til enighet med våre motparter om revisjon av Landsoverenskomsten for Virksomheter §26. Se protokollen her.

  Virke gjør oppmerksom på at resultatet foreløpig ikke er vedtatt og derfor ikke skal effektueres. Frist for vedtakelse er 3. oktober 2022. Virke vil invitere medlemmer som har denne avtalen til et webinar om endringene kort tid etter fristens utløp.

  19. september 2022: Enighet om revisjon av Energistasjonsoverenskomsten mellom Virke og HK/LO
  Virke og HK/LO ble enige uten riksmeklerens hjelp. Dette betyr at meklingen som var avtalt 26. september er avlyst. Resultatet av forhandlingene fremgår av protokollen.

  Resultatet skal på uravstemning blant HKs medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 6. oktober. Virke vil informere når oppgjøret er vedtatt.

  21. september 2022: Enighet i Foodoora-avtalen: Virke og Fellesforbundet har i natt kommet til enighet hos Riksmekleren
  Partene fikk hjelp av riksmekler i forhandlingene av tariffavtale for distribusjon og budtjenester i Foodora. 

  3. oktober 2022: Enighet om videreføring av Lederavtalen Virke – Lederne
  Den eksisterende avtalen blir videreført i kommende periode uten endringer. Partene ble enige om å sette ned et utvalg som skal ta en total gjennomgang av Lederavtalen frem mot neste tariffoppgjør.

  Se protokollen

  6. oktober 2022: HUK-oppgjøret 2022 (del 1) er vedtatt - Resultatet kan iverksettes
  Virke har nå fått aksept fra alle partene i:

  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomst for virksomheter (lønnsalternativ §26)

  Resultatet er dermed godkjent av alle parter og kan iverksettes.

  15. november 2022: Enighet i HUK-oppgjøret del 2
  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom til enighet med arbeidstakerorganisasjonene om revisjon av landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter (lønnsalternativ § 27).

  Resultatet skal på uravstemning i arbeidstakerorganisasjonene, og svarfristen er satt til 2. desember. Lønnstilleggene og øvrige endringer skal ikke iverksettes før oppgjøret er vedtatt. Virke vil informere så snart resultatet foreligger.

  Se protokollen for flere detaljer14. desember 2022: Enighet om revisjon av særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen
  Virke ble 13. desember enig med arbeidstakerorganisasjonene om revisjon av Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen.Revidert avtale gjelder for perioden 1. januar 2023 – 31. desember 2024.Resultatet er godkjent av alle parter og kan iverksettes. Se protokollen for nærmere detaljer.Tariffnytt med nærmere informasjon om resultatet sendes til virksomhetene som er bundet av avtalene.
  2. desember 2022: HUK-oppgjøret 2022 (del 2) er vedtatt – Resultatet kan iverksettes

  Virke har nå fått aksept fra alle parter i:

  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter (lønnsalternativ §27)

   Resultatet er dermed godkjent av alle parter og kan iverksettes.
   Tariffnytt med nærmere informasjon om resultatet sendes til virksomhetene som er bundet av avtalene.

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

  • Hva har årslønnsveksten vært innen varehandel i Virke?

   Årslønnsveksten fra 2020 til 2021 for heltidsansatte i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 4¾ prosent.

  • Hva er årsaken til veksten?

   Pandemien satte et stort preg på varehandelen også i 2021. De ansatte stod i første rekke og har opplevd stort arbeidspress. Dette har virksomhetene sett og anerkjent gjennom bonusutbetalinger. (dette trekker opp lønnsveksten med 1,4 prosentpoeng).

   Ser vi bort fra de ekstraordinære bonusene, tillegg for kvelds- og helgearbeid (¼ prosentpoeng), samt færre unge ansatte (¼ prosentpoeng) ville lønnsveksten vært i tråd med frontfagsrammen. 

  • Hvordan har utviklingen vært over tid?

   Det bildet vi ser fra 2013 og fram til i dag er et bilde på en bransje i omstilling.

   Netthandel, selvbetjening og automatisering har ført til nye og høyere kompetansekrav. Et resultat av dette er at andelen unge lønnsmottakere under 25 år er mer enn halvert (fra 2013-2021). Dette har trukket lønnsveksten opp.

  • Hva er prisanslaget for 2022?

   Partene er gjennom TBU enige om anslaget på 2,6 prosent.

  Kort om tariffavtale

  For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. Overenskomstene per område gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, med de unntakene som er nevnt i de enkelte paragrafene.

  Tariffbundne virksomheter har to sett avtaler som blir til gjennom forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene:

  • hovedavtaler (omhandler samhandlingsregler)
  • overenskomster (omhandler lønns- og arbeidsvilkår)

  Hovedavtalene revideres hvert fjerde år, mens overenskomstene normalt revideres hvert andre år.

  I de årene overenskomstene ikke revideres, de såkalte mellomoppgjør, gjennomføres det forhandlinger om eventuelle økonomiske tillegg.

  Spillereglene for hvordan mulige arbeidskamper gjennomføres er regulert i hovedavtalene og i lov om arbeidstvister av 27. januar 2012 (arbeidstvistloven).

  Tariff, enkelt forklart

  • Hva er en tariffavtale?

   En tariffavtale er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtalen blir inngått mellom en fagforening og deg som arbeidsgiver, eller mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon.

   En tariffavtale er en forpliktende enighet mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. En slik avtale gir medbestemmelse, stabilitet og innflytelse for de ansatte. For deg som arbeidsgiver blir alt enklere og mer forutsigbart. Tariffavtalene er en viktig årsak til at vi har et så velfungerende arbeidsliv i Norge.

   Tariffavtalen består av to deler. Den første delen, hovedavtalen, inneholder blant annet regler om medbestemmelse og samarbeid mellom de tillitsvalgte og deg som arbeidsgiver. Den andre delen, overenskomsten, inneholder regler om lønn, overtidsbetaling, arbeidstid, avtalefestet pensjon (AFP) og andre ordninger som skal gjelde i det enkelte ansettelsesforholdet. Noen overenskomster har også regler om tjenestepensjon.

  • Hva er frontfagsmodellen?

   I Norge forhandler vi lønn etter den såkalte frontfagsmodellen. Norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten blir holdt innenfor rammene av det industrien tåler. Det betyr at konkurranseutsatt sektor definerer hvilken lønnsvekst konkurranseutsatte bedrifter kan tåle.

   Alle andre tariffområder skal i utgangspunktet rette seg etter den økonomiske rammen som blir forhandlet frem der.

   En slik modell sikrer at forskjellene på lønnsslippene våre ikke blir for store. Både ansatt- og arbeidsgiversiden tar ansvar for at enkeltgrupper ikke får uforholdsmessig sterkere lønnsutvikling enn andre grupper. I tillegg legger vi sammen til rette for en lønnsutvikling som er godt tilpasset den delen av næringslivet som konkurrerer globalt.

   Frontfaget er NHO og Norsk Industri på den ene siden, og LO og Fellesforbundet på den andre.

  • Hva er et hovedoppgjør?

   I et hovedoppgjør kan det forhandles om alt i en tariffavtale – fra lønnsnivå til den konkrete ordlyden i bestemmelsen eksempelvis knyttet til arbeidstidsordninger.

   Tariffavtalene gjelder til neste hovedoppgjør, altså to år frem i tid, men de har bestemmelser om at man i mellomoppgjørsåret skal møtes for å regulere lønnssatsene.

  • Hva er hovedavtalen?

   Hovedavtalen er det organiserte arbeidslivets «grunnlov», hvor de grunnleggende spillereglene for samarbeid mellom organisasjonen, og mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt reguleres. Hovedavtalen fungerer som et virkemiddel for å sikre samhandling og gode prosesser mellom partene i forhandlinger.

   Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Det er viktig å merke seg at hovedavtalen kun gjelder på arbeidsplasser der det mellom partene er inngått tariffavtale.

   Hovedavtalen er ikke en del av tariffoppgjøret, men forhandles hvert fjerde år. Sist forhandling var i 2018.

  • Hva er et mellomoppgjør?

   En tariffavtaleperiode er (typisk) to år i Norge, men forhandles hver år. Annethvert år er det hovedoppgjør, og annethvert år er det mellomoppgjør.

   Et mellomoppgjør betyr at Virke møter flere arbeidstakerorganisasjoner for å forhandle om lønn. Oppgjøret er et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at vi forhandler med LO om alle tariffavtalene vi har med forbund i LO samlet. Det samme gjør vi med YS og andre hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden.

  • Hvem er partene i arbeidslivet?

   Partene i arbeidslivet er et begrep som refererer til arbeidstakerne eller deres organisasjoner på den ene siden, og arbeidsgiverne eller deres organisasjoner, på den andre.

   I nordiske land veksler partene ofte sømløst mellom å være arge motstandere og lojale samarbeidspartnere. Retten til å organisere seg står sterkt i det norske lovverket. Partene i arbeidslivet representerer derfor mange både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

  • Hva er lokale forhandlinger?

   Lønnsvurderinger gjøres naturlig nok også lokalt. Mange av tariffavtalene i Norge kombinerer sentral og lokal lønnsdannelse. Ofte er de sentralt avsatte satsene minstelønnssatser, og det gis i tillegg rom for ledelse og ansatte på bedriften til å drøfte lokal lønnsfastsettelse. Dette er lokale forhandlinger.

   Partene sentralt kan også bestemme seg for å sette av penger til lokale forhandlinger. Dette er lønnsvekst som inngår i den samme rammen, men der de enkelte arbeidsgivere og arbeidstakere ute på bedriftene får anledning til å forhandle innenfor rammen, og bestemme hvordan penger skal fordeles. Ulempen er tids- og ressursbruk ute i virksomhetene. Fordelen er at bedriftene selv får større innflytelse. I en del virksomheter kan forholdene tilsi at sentralt avtalte tillegg likevel anses som mest hensiktsmessig for både ledelse og ansatte.

  • Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

   Lønnsoverheng

   Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnitts­nivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. Dersom alle lønnsoppgjør foregikk samtidig og ved begynnelsen av året og lønnsnivået ikke endret seg gjennom året, ville lønnsoverhenget per definisjon være null og slike beregninger dermed overflødige.

   Lønnsglidning

   Lønnsglidning er forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost. Det er et sammensatt lønnsbegrep som blant annet kan omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplasser, økt fortjeneste på grunn av økt akkord eller strukturelle endringer i sysselsettingen, for eksempel gjennom forskyvninger i timeverkene mellom bransjer med ulikt lønnsnivå eller endret bruk av skiftarbeid. Tillegg ved lokale forhandlinger i privat sektor og for stillinger med bare lokal lønnsdannelse regnes som lønnsglidning.

  • Hva skal til for at virksomheten får tariffavtale?

   Normalt er det den fagforening eller de fagforeninger som organiserer ansatte i virksomheten, som fremmer krav om å gjøre en tariffavtale gjeldende i virksomheten.

   Virke har inngått hovedavtaler med de fleste kjente fagforeninger i Norge. Hovedavtalene fastsetter vilkårene for når en fagforening har krav på å gjøre en tariffavtale gjeldende i virksomhet som er medlem av Virke. I de fleste tilfeller er det et krav om at minst 10 % av de ansatte innenfor tariffområdet må være medlem av fagforeningen, men det er flere unntak fra denne regelen.

  • Hva gjør jeg dersom jeg får et tariffavtalekrav?

   Som medlem får du hjelp av Virke i forbindelse med opprettelse og forvaltning av tariffavtalen. Fagforeningen skal fremme kravet om tariffavtale til Virke. Dersom fagforeningen fremmer kravet direkte til virksomheten skal kravet avvises samtidig som dere ber fagforeningen fremme kravet overfor Virke. 

   Dersom Virke får tariffkrav fra en fagforening, vil vi kontakte medlemmet pr e-post. Der vil det fremgå hva slags tariffavtale det er fremmet krav om. I tillegg blir du bedt om å gi oss informasjon om virksomheten og om antall ansatte.

   Hvis du ikke er medlem i Virke, må du håndtere tariffavtalekravet selv. Hvis du ønsker Virkes bistand i den anledning, kan du søke medlemskap i Virke.

  • Blir hele virksomheten bundet ved opprettelse av tariffavtale?

   En tariffavtale gjøres gjeldende for hver enkelt enhet i en virksomhet som er registrert med et eget bedriftsnummer i Brønnøysundregistret (eget organisasjonsnummer for underenhet). Alle ansatte er knyttet til en konkret underenhet gjennom A-ordningen.

   Det er bare de arbeidstakere som har sitt arbeidsforhold knyttet til et bedriftsnummer som er tariffbundet, som vil være omfattet av tariffavtalen.

   Dermed vil det i den enkelte virksomhet kunne være underenheter og arbeidstakere som er bundet av tariffavtale, mens andre enheter og arbeidstakere ikke er det.

  • Hva innebærer det for min virksomhet at den er bundet av en tariffavtale?

   Det å være bundet av en tariffavtale innebærer at du som arbeidsgiver er forpliktet til å følge bestemmelsene i hovedavtalen og overenskomsten. Tariffavtalen gir både deg som arbeidsgiver og de ansatte rettigheter og plikter. Sammen med det som er fastsatt i bl.a. arbeidsmiljøloven og andre lover, gir tariffavtalen rammene for arbeidsforholdet mellom deg som arbeidsgiver og de ansatte.

  • Må virksomheten praktisere tariffavtalen også overfor ansatte som ikke er organisert?

   Ja, tariffavtalens bestemmelser skal praktiseres overfor både de organiserte og uorganiserte ansatte. Ingen arbeidstakere som faller inn under tariffavtalens omfangsparagraf kan ha individuelle lønns- og arbeidsvilkår som er i strid med tariffavtalen.

  • Hva er de økonomiske konsekvensene av at virksomheten får tariffavtale?

   Virksomheten kan få økte utgifter dersom man lønner under tariffavtalens minstelønnssatser. I tillegg inneholder tariffavtalene bestemmelser om AFP. Virksomheten må betale premie til Fellesordningen for AFP.

   På den annen side gir tariffavtalen tilgang til blant annet å avtale utvidet ramme for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. I tillegg er du som arbeidsgiver sikret forutberegnelighet gjennom tariffavtalens satser for lønn og tillegg, forenkling og forpliktende enighet.

  • Når gjelder tariffavtalen fra, og hvor lenge gjelder den?

   Tariffavtalen gjelder fra og med det tidspunkt kravet om tariffavtale er fremmet. 

   Tariffavtalen gjelder i prinsippet for to år ad gangen, men vil bli forlenget for en ny periode så lenge det fortsatt er organiserte ansatte innenfor det aktuelle tariffområdet. 

  • Hva skjer med tariffavtalen ved organisasjonsendringer?

   Hvis det skjer endringer i din virksomhet, for eksempel ved at dere legger ned, kjøper opp eller selger ut hele eller deler av virksomheten, er det svært viktig at Virke får melding om dette. Meldingen skal sendes til og til .

   Virksomhetsoverdragelse

   En type organisasjonsendringer er det som kalles virksomhetsoverdragelser. Dette innebærer at det skjer et skifte av hvilken juridisk enhet som er arbeidsgiver for noen eller alle de ansatte i virksomheten.

   Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 16. Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd at ny arbeidsgiver i utgangspunktet blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Ny arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å reservere seg mot dette innen tre uker fra overdragelsestidspunktet.

   Dersom ny arbeidsgiver reserverer seg og ikke tar over tariffavtalen tidligere arbeidsgiver var bundet av, overføres likevel de ansattes individuelle arbeidsvilkår og rettigheter etter tariffavtalen. Rettighetene består inntil denne tariffavtalen utløper, eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakerne. Eksempelvis kan partene bli enige om at allerede eksisterende tariffavtale hos ny arbeidsgiver også skal gjelde for de overførte arbeidstakerne.

   Kjøp og salg av aksjer er ikke overføring i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, fordi dette ikke medfører en overføring av virksomheten fra en innehaver til en annen, og arbeidstakerne vil fremdeles ha samme juridiske enhet som arbeidsgiver. Kjøp og salg av aksjer har dermed ingen betydning for tariffavtalen.

   Interne organisasjonsendringer

   Organisasjonsendringer internt i en virksomhet, for eksempel ved at ansatte overføres fra en underenhet til en annen, eller ved at underenheter slås sammen, er ikke virksomhetsoverdragelse fordi arbeidsgiver fortsatt vil være samme juridiske enhet. De avdelinger og enheter som er bundet av tariffavtale, forblir bundet av tariffavtalen også etter organisasjonsendringen. Dersom det opprettes nye underenheter/avdelinger vil tariffavtalen som hovedregel bare gjelde dersom fagforeningen som organiserer de ansatte fremmer krav om det overfor Virke.

   Ved flytting av ansatte fra avdelinger med tariffavtale til en avdeling uten tariffavtale eller motsatt, er det viktig å være klar over at dette har betydning for de ansattes rettigheter. Særlig gjelder dette retten til AFP. De ansatte må ha sitt arbeidsforhold i en tariffbundet enhet for å beholde sine rettigheter til AFP.

   Dersom virksomheten har tariffavtale er organisasjonsendringene noe som skal drøftes både med de tillitsvalgte og de ansatte før flyttingen av de ansatte kan gjennomføres.

  • Kan en tariffavtale falle bort?

   En tariffavtale kan falle bort dersom det ikke lenger er flere organiserte innenfor det aktuelle tariffområdet. Tariffavtalen kan da falle bort ved utløpet av tariffperioden.

  Økonomisk støtte til kompetansetiltak

  Søk om økonomisk støtte fra våre fond til utdanning, kurs og andre utviklingstiltak. Det er kun virksomheter med tariffavtale som kan søke. 

  Søk om OU-midler

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.