Organisasjonen

Her finner du Virkes vedtekter, og oversikt over hvem som sitter i Virkes styrer og råd.