Gravferd

Virke er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Våre medlemmer håndterer ca. 90 prosent av de årlige dødsfallene i Norge. Et medlemskap i Virke gir medlemmene hjelp med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. I tillegg leverer vi de viktigste nøkkeltall om utviklingen innen gravferd.

Tilbud på transport av kister og urner med fly og tog innenriks

Vi har innhentet gode tilbud fra henholdsvis Scan Global Logistics og Cargo Net.

Scan Global Logistics gir i tillegg en egen rabatt for medlemmer i Virke.

Ønsker du å få oversendt informasjon?

Fakta om bransjen

Antall døde 2022
45,771
Antall begravelsesbyråer 2022
362
estimert
Driftsmargin 2022
10,1 %
estimert
Omsetning 2022
2,094
millioner kroner

Kilde: Kilde: Proff/SSB/Virke analyse

Konferanse

Grav Norden 2024. Nordisk gravferdskongress

Velkommen til Grav Norden. Bransjeorganisasjonene i de nordiske landene har gått sammen om å arrangere en nordisk gravferdskongress.

Vi møtes på X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo til tre innholdsrike dager med en stor utstilling med produkter og tjenester for gravferdsbransjen fra hele Norden og spennende foredrag.

30. mai - 1. jun 2024,

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Det er foreslått at satsen for den behovsprøvde gravferdsstønaden økes fra maksimalt 27 390 kroner til maksimalt 28 677 kroner fra 1. januar 2024. I anslagene er gjennomsnittlig antall mottakere av gravferdsstønad anslått til 3 545, og gjennomsnittlig beløp per mottaker på 22 456 kroner.

Tilsvarende tall for 2022 var henholdsvis 3 465 mottakere og et gjennomsnittlig beløp per mottaker på kr 21 397 kroner. For stønad til båretransport anslås det at antall mottakere vil bli 19 471, med et gjennomsnittlig beløp pr. mottaker på 12 287 kroner. I 2022 var antall mottakere av stønad til båretransport 19 340 med et gjennomsnittlig beløp per mottaker på 11 220 kroner.

For 2024 foreslås en samlet bevilgning på 315 mill. kroner. 

Nettverk for ledere i i gravferdsbransjen

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Hver samling er todelt med et konkret fagtema og erfaringsutveksling/sparring i nettverksgruppen.

Grunnkurs for gravferdskonsulenter

Grunnkurset er et nettbasert kurs med innføring i grunnelementene i jobben som gravferdskonsulent.

Du melder deg på og kan ta kurset når det passer deg, og det er ingen begrensning i hvor lang tid du kan bruke på å fullføre. Når du har fullført alle 7 modulene, går du videre til en digital prøve som du må bestå for å få tilsendt kursbevis.

Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbyråer av Virke Gravferd.

Fagkurs for gravferdskonsulenter

Virke tilbyr fagkurs for gravferdskonsulenter og deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli daglig leder av et byrå. Du må være medlem i Virke for å kunne delta.

Temaene er alltid aktuelle, slik at du får bedre forståelse for og kunnskap innen gravferdsbransjen. På toppen vil du bygge nettverk gjennom de andre kursdeltakerne.

Trinn 1

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 5 dager
Pris: Kr 10.400 per del

Tema

 • Virke gravferds regler herunder vedtekter og standard for god gravferdsskikk
 • Sosiale medier og kommunikasjon
 • Klagebehandling og konflikthåndtering
 • Kalkulasjon og regler for prisopplysning
 • Hvordan ta vare på seg selv og andre i en hektisk arbeidshverdag
 • NAV og trygdekunnskap
 • Sorg og sorgarbeid
 • Foto og film i gravferdsbransjen
 • Stell og nedlegg og regler for god hygiene
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Gravferd i ulike tro og livssyn
 • Byråbesøk
 • Besøk til patologisk avdeling og krematorium

Trinn 2

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 3 dager
Pris: Kr 10.400 per del

Tema

 • Beredskap i gravferdsbransjen
 • Tingrettens oppgaver og regler for skifte
 • Mediehåndtering
 • Regler for arbeidstid
 • Barnedødsfall og hvordan møte barns sorg
 • Hvordan veilede om valg av seremoniform
 • Etikk i gravferdskonsulentens hverdag
 • Hvordan få til gode samtaler med etterlatte
 • Demens og gravferd
 • Byråbesøk

Trinn 3

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 2 dager
Pris: Kr 4.990 per del

Tema

Del 1:

 • Utdanning til å bli seremonileder og gravferdstaler

Del 2:

 • Kundereisen, rådgivning og kundebehandling
 • Den digitale kundereisen

Settes opp høsten 2024

Møteoversikt

Se alle arrangementer
 1. Gravferdsansvar – gjennomgang av gravplassloven § 9

  I dette webinaret ser vi nærmere på gravplassloven § 9 som handler om den som sørger for gravferden.

Få mest mulig verdi ut av medlemskapet!

Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene.

Som medlem får du raskt hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre dagligdagse spørsmål. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemskontingenten.

Du kan ta del i et dynamisk bransjefelleskap og oppleve en hovedorganisasjon som jobber hardt for å bedre bransjens interesser og kår. Virke Gravferd er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanse-utveksling i og på tvers av din bransje.

Gjennom tett og konstruktiv dialog nyter vi høy tillit hos myndigheter og samarbeids-partnere som NAV, sykehusene og offentlige myndigheter. 

Styre

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene