Gravferd

Virke er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Våre medlemmer håndterer ca. 90 prosent av de årlige dødsfallene i Norge. Et medlemskap i Virke gir medlemmene hjelp med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. I tillegg leverer vi de viktigste nøkkeltall om utviklingen innen gravferd.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

Tilbud på transport av kister og urner med fly og tog innenriks

Vi har innhentet gode tilbud fra henholdsvis Scan Global Logistics og Cargo Net.

Scan Global Logistics gir i tillegg en egen rabatt for medlemmer i Virke.

Ønsker du å få oversendt informasjon?

Fakta om bransjen

Antall døde 2022
45,771
Antall begravelsesbyråer 2022
362
estimert
Driftsmargin 2022
10,1 %
estimert
Omsetning 2022
2,094
millioner kroner

Kilde: Kilde: Proff/SSB/Virke analyse

Konferanse

Grav Norden 2024. Nordisk gravferdskongress

Velkommen til Grav Norden. Bransjeorganisasjonene i de nordiske landene har gått sammen om å arrangere en nordisk gravferdskongress.

Vi møtes på X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo til tre innholdsrike dager med en stor utstilling med produkter og tjenester for gravferdsbransjen fra hele Norden og spennende foredrag.

30. mai - 1. jun 2024,

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Nettverk for ledere i i gravferdsbransjen

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Hver samling er todelt med et konkret fagtema og erfaringsutveksling/sparring i nettverksgruppen.

Grunnkurs for gravferdskonsulenter

Grunnkurset er et nettbasert kurs med innføring i grunnelementene i jobben som gravferdskonsulent.

Du melder deg på og kan ta kurset når det passer deg, og det er ingen begrensning i hvor lang tid du kan bruke på å fullføre. Når du har fullført alle 7 modulene, går du videre til en digital prøve som du må bestå for å få tilsendt kursbevis.

Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbyråer av Virke Gravferd.

Fagkurs for gravferdskonsulenter

Virke tilbyr fagkurs for gravferdskonsulenter og deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli daglig leder av et byrå. Du må være medlem i Virke for å kunne delta.

Temaene er alltid aktuelle, slik at du får bedre forståelse for og kunnskap innen gravferdsbransjen. På toppen vil du bygge nettverk gjennom de andre kursdeltakerne.

Trinn 1

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 5 dager
Pris: Kr 10.400 per del

Tema

 • Virke gravferds regler herunder vedtekter og standard for god gravferdsskikk
 • Sosiale medier og kommunikasjon
 • Klagebehandling og konflikthåndtering
 • Kalkulasjon og regler for prisopplysning
 • Hvordan ta vare på seg selv og andre i en hektisk arbeidshverdag
 • NAV og trygdekunnskap
 • Sorg og sorgarbeid
 • Foto og film i gravferdsbransjen
 • Stell og nedlegg og regler for god hygiene
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Gravferd i ulike tro og livssyn
 • Byråbesøk
 • Besøk til patologisk avdeling og krematorium

Trinn 2

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 3 dager
Pris: Kr 10.400 per del

Tema

 • Beredskap i gravferdsbransjen
 • Tingrettens oppgaver og regler for skifte
 • Mediehåndtering
 • Regler for arbeidstid
 • Barnedødsfall og hvordan møte barns sorg
 • Hvordan veilede om valg av seremoniform
 • Etikk i gravferdskonsulentens hverdag
 • Hvordan få til gode samtaler med etterlatte
 • Demens og gravferd
 • Byråbesøk

Trinn 3

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 2 dager
Pris: Kr 4.990 per del

Tema

Del 1:

 • Utdanning til å bli seremonileder og gravferdstaler

Del 2:

 • Kundereisen, rådgivning og kundebehandling
 • Den digitale kundereisen

Settes opp høsten 2024

Møteoversikt

Se alle arrangementer
 1. Grønn og bærekraftig gravferd?

  Hva kan begravelsesbyråene gjøre for planeten – og for å ha et grønt og bærekraftig tilbud til kunder som etterspør dette?

 2. Virke Gravferd Fagkurs Trinn I del I

  Bli med på vårt grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter. Du vil få bedre forståelse, samt utvide ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Kurset varer i fem dager.

 3. Virke Gravferd Fagkurs Trinn II del I

  Få bedre forståelse, samt utvid ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Kurset varer i tre dager.

 4. Digital gravferdsmelding – hva bør du vite om den nye løsningen?

  Digital gravferdsmelding er under utvikling og blir lansert i noen pilotområder i 2024. I dette webinaret går vi gjennom innholdet i den første versjonen og hvilke konsekvenser den digitale løsningen vil få for gravferdsbyråene.

 5. Virke Gravferd Fagkurs Trinn 3:1

  Veien frem til å bli en trygg og dyktig seremonileder/gravferdstaler.

Få mest mulig verdi ut av medlemskapet!

Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene.

Som medlem får du raskt hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre dagligdagse spørsmål. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemskontingenten.

Du kan ta del i et dynamisk bransjefelleskap og oppleve en hovedorganisasjon som jobber hardt for å bedre bransjens interesser og kår. Virke Gravferd er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanse-utveksling i og på tvers av din bransje.

Gjennom tett og konstruktiv dialog nyter vi høy tillit hos myndigheter og samarbeids-partnere som NAV, sykehusene og offentlige myndigheter. 

Styre

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene