Analyser og innsikt

Vi følger utviklingen i handels- og tjenestenæringen tett. Ved å kombinere offentlig statistikk med unike data leverer vi skreddersydde analyser til deg og din bransje. Analysene kombinerer unike data med offentlig statistikk, og gir deg muligheten til å sammenligne din virksomhet med resten av markedet.

På utkikk etter spesifikke tall og analyser?

Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

Undersøkelse handelsmedlemmer

Som sagt er det de største virksomhetene som skyver på investeringer og forventer nedbemanning. Det kan ha store konsekvenser for norsk næringsliv fordi det er de store virksomhetene som er lokomotivene innenfor omstilling, innovasjon og digitalisering. Hvis vi i tillegg får et raust lønnsoppgjør hvor de ansatte skal få økt kjøpekraft kan det i neste omgang bety enda verre tall for norsk næringsliv, som igjen vil gå ut over de ansatte.

Våre medlemmer lever i stor grad av den samme kjøpekraften, så Virke ønsker alltid forbedret kjøpekraft velkomment – men det må være bærekraftig. Poenget er at bedriftene er dårligere stilt til å kompensere kjøpkraftbortfallet nå enn normalt. Der husholdningenes kjøpekraft spises opp av økte priser på varer og kapital (renter), blir våre medlemmers marginer spist opp av økte priser på varer, kapital og energi (bare husholdningene får strømstøtte).

Sentrale tall:

 • Norske handelsvirksomheter venter et dystert 2023. De skyver på større investeringer og forventer nedbemanning.
 • I Virkes medlemsundersøkelse for mars 2023 svarer 58 % av handelsbedriftene at de i løpet av den siste måneden har kraftig nedjustert forventningene til driftsresultat for 2023.
 • Virkes medlemsundersøkelse kartlegger også handelsvirksomheters investeringsplaner. De neste 12 månedene ser Virke at handelsbedriftene trapper ned planene for investeringer innen nye produkter og tjenester, digitalisering, forbedret produktivitet og bærekraft. De viktigste årsakene er økte kostnader til energi og varekjøp og ventet redusert omsetning grunnet lavere kjøpekraft.
 • Handelsbedriftene forventer å redusere bemanningen med 1,4 prosent de neste seks månedene. Over de neste 12 månedene er reduksjonen ventet å være 2,1 prosent. Dette utgjør om lag 3000 arbeidsplasser blant Virkes medlemmer alene. 
 • Virke advarer om at varehandelen vil svekke sitt bidrag til verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling slik utsiktene for 2023 ser ut nå.

    

   Utfordrende landskap å drive bedrift i – mange virksomheter er bekymret og usikre på fremtiden

   Vi har spurt våre medlemmer om status og hvordan de ser på fremtidsutsiktene for egen virksomhet. Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen (januar 2023):

   • Største utfordringer: Kostnadsnadsøkninger, fallende etterspørsel og usikre rammebetingelser
   • Største bekymringer: Innkjøpspriser, redusert kjøpekraft hos husholdningene og energipriser
   • 4 av 10 tror markedssituasjonen forverrer seg de neste tre månedene
   • 54 prosent forventer vesentlig svakere driftsresultat
   • 30 prosent har iverksatt eller planlegger nedbemanning

   Eksempler på analyser vi leverer


   Handelsrapporten

   Vi følger handelen tett. Hvert år kartlegger Virke status i handelen helt ned på kjedenivå.  

   Vekstvinnere bransje

   Vekstvinnere bransje Virke.PNG

   Kilde: Analyse, Virke og Analyse/Virkes Retaildatabase 

   Les mer om utviklingen i handelen fordelt på kanaler, bransjer og kjeder i Handelsrapporten 2022-2023

   Bransje: Aktiv helse

   Treningssenterrapporten gir deg blant annet en komplett oversikt over den økonomiske utviklingen i bransjen samt befolkningens treningsvaner og hvordan disse er i endring over tid.

   Kjeder i treningssenterbransjen: Vekst vs. lønnsomhet

   Kjeder i treningssenterbransjen_Virke.PNG

   Kilde: Analyse, Virke og Analyse/Virkes Retaildatabase

   Du kan lese mer om treningsvaner i befolkningen og nøkkelvariabler i treningssenterrapporten 

   Fokusområde: Bærekraft

   Handlekraft kartlegger bærekraftsarbeidet i handels- og tjenestenæringen.

   Sirkulære tjenester Virke.PNG

   Kilde: Virke

   Les alle resultatene i Handlekraft

   Handelsrapporten 2022-2023

   Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

   Medlemskap i Virke

   Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

   • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

   • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

   • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.