Handelsrapporten

Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

Nå kan du som er medlem gjøre egne analyser!

I forlengelse av den tradisjonelle rapporten, tilgjengeliggjør vi en digital versjon av bransjeanalyser fra Handelsrapporten der du selv kan velge bransjene du ønsker å se utviklingen for.

Løsningen er kun tilgjengelig for medlemmer av Virke som har bestilt Handelsrapporten.

Bestill Handelsrapporten

Etter bestilling vil du motta en e-post med link til Handelsrapporten.

 • med medlemskap i Virke2 500 kr
 • uten medlemskap7 500 kr

Handelen skaper store verdier

Handelsnæringen spiller en viktig rolle som regional sysselsetter
og inngangsport til yrkeslivet for yngre og ufaglærte
personer. Nesten 25 prosent av alle sysselsatte i alderen
15-24 år jobbet innenfor varehandelen i 2022. Handelsnæringen
stod for nær 13 prosent av den totale sysselsettingen
i Norge.

Arbeidsplassene er fordelt over 73 135 virksomheter innen
detaljhandel, agentur- og engroshandel, samt handel med og
reparasjon av motorvogner. En av ni virksomheter i Norge
opererer innenfor varehandelen.

Netthandel

Andelen som handlet på nett i 2022 var størst blant unge, samtidig er det blant de eldre at økningen er størst. I perioden 2019 til 2022 har andelen eldre i aldersgruppen 65 til 74 år som handler på nett økt med hele 32 prosentpoeng.

Dette må ses i sammenheng med at mange eldre ble tvunget over på nett under pandemien og dermed fikk økt digital kompetanse og ble mer komfortable med netthandel. Det ser ut til at flere av disse har fortsatt med å handle på nett, også etter pandemien.

Vekst- og marginutvikling blant kjeder i norsk handel

Kjedene som hadde mistet størst omsetning til pandemitiltakene,
var ventet å se stor vekst i 2022. Forventningen slo til. En normalisering av hverdags- og høytidslivet bidro til at bransjene klær, sko og kosmetikk løftet seg forbi sine gamle vannmerker fra 2019.

Samtidig forsvant noe av oppdriften til bransjene som fløy høyest under pandemien, som sport, tekstiler og utstyrsvarer, elektronikk og møbler.

To av vekstbransjene fra pandemiårene virket likevel å oppheve tyngdekraften: Både i byggevarebransjen og innen bredt
vareutvalg klarte kjedene å opprettholde de ekstraordinære
omsetningsnivåene fra pandemien.

Endringer i antall butikker, konkurser og etableringer

Varehandelen gjennomgår flere strukturelle endringer. Disse kan særlig knyttes til ny teknologi og endringer i folks handlevaner. Det handles mer på nett enn tidligere. Antall fysiske butikker går ned, samtidig som skillet mellom fysiske og digitale handleflater blir mindre tydelig. Aldri før har det vært viktigere å være til stede i alle kanaler samtidig som man konkurrerer på pris, tilgjengelighet og service.

Vekst 4.jpg

Utviklingen i privat konsum

Virke har, i likhet med tidligere år, kartlagt handlevaner i befolkningen, med særlig vekt på utviklingen i fysisk butikk og på nett. Dette året har vi i tillegg stilt spørsmål om forhold knyttet til nordmenns privatøkonomi.

Høy generell prisvekst og rask oppgang i boliglånsrentene det siste halvannet året gir kraftige innhogg i norske husholdningers kjøpekraft. Halvparten av respondentene i undersøkelsen svarer at de har dårligere råd i dag enn de hadde for ett år siden, og tre av fem svarer at de kjøper færre ting enn for et år siden. Nær syv av ti svarer at de i samme periode har blitt mer opptatt av pris på produktene de kjøper.

Forbruker 5.jpg

Bestill Handelsrapporten

Etter bestilling vil du motta en e-post med link til Handelsrapporten.

 • med medlemskap i Virke2 500 kr
 • uten medlemskap7 500 kr

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene