36 resultater funnet
 1. Handelsrapporten

  Publisert: 

  Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

  Ordinær pris: 
  7500 kr
  Medlemspris: 
  2500 kr
  Les mer og bestill
 2. Handlekraft

  Publisert: 

  Handlekraft 2022 er en undersøkelse om bærekraft i handels- og tjenestenæringen, gjort av Opinion på vegne av Virke. Rundt 650 ledere i handels- og tjenestenæringen har svart på hva de faktisk gjør for å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

  Les mer og bestill
 3. Byggevareanalysen 2022

  Publisert: 

  I denne rapporten finner du årsstatistikk fra Virke Byggevarehandel. Rapporten gir et overordnet bilde av det norske markedet for byggevarer i 2022.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Medlemspris: 
  5000 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 4. Treningssenterbransjen 2022

  Publisert: 

  Rapporten presenterer Virkes analyse av treningssenterbransjen som helhet og viser utviklingen i denne bransjen i 2022.

  Ordinær pris: 
  4000 kr
  Les mer og bestill
 5. Franchiserapporten 2023

  Publisert: 

  Formålet med franchiserapporten er å sette fokus på franchise som forretningsmodell og fremme god franchisedrift. Basert på kildedata fra Virkes Retaildatabase, med nøkkeltall fra 530 kjeder, oppsummerer vi utviklingstrekk og nøkkeltall for franchise i Norge. God lesing!

  Les mer og bestill
 6. KBS-rapporten 2022-23

  Publisert: 

  Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som påvirker KBS-næring.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Les mer og bestill
 7. Anslag for norsk økonomi

  Publisert: 
  Les mer og bestill
 8. Byggevarehandels rapport for 1. tertial 2023

  Publisert: 

  Markedsinformasjon for 1. tertial 2023

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 9. Møbel og interiørbransjene 2022

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen i møbel og interiørbransjene i 2022.

  Ordinær pris: 
  1000 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 10. Analyse av drivere for bærekraftig utvikling i byggevarehandelen

  Publisert: 

  Hvordan kan norsk byggevarehandel bidra til bærekraftig utvikling og omstilling til sirkulær økonomi?

  Les mer og bestill
 11. Prisindeks for elektromateriell 1.halvår 2023

  Publisert: 

  Indeksen beskriver utviklingen i prisene på elektroteknisk materiell omsatt i det norske markedet.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 12. Nordmenns netthandel i utenlandske nettbutikker

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen i nordmenns netthandel i utenlandske nettbutikker i perioden 2012-21. Netthandelen er brutt ned på varegrupper basert på MCC koder. Inneholder informasjon om varekategorier, antall kjøp, omsetning og land i perioden.

  Ordinær pris: 
  500 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 13. Rapport om handels- og tjenestenæringen 2021

  Publisert: 

  Virke har rundt 24 750 medlemmer spredt rundt i hele landet, både store og små, i privat og ideell sektor og innen et bredt spekter av ulike bransjeområder.

  Les mer og bestill
 14. Reisepuls 2023

  Publisert: 

  Reisepuls sommer 2023 gir innsikt i norske befolkningens ferie- og reiseplaner for 2023; både hvordan feriene tilbringes og hvor vi planlegger å reise. Videre gir rapporten innblikk i forbrukernes syn på økonomi og hva som styrer beslutningene relatert til ferien.

  Ordinær pris: 
  1495 kr
  Les mer og bestill
 15. Sommerhandelen 2020

  Publisert: 

  Sommeren 2020 ble tidenes beste for store deler av norsk detaljhandel.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 16. Balansekunst

  Publisert: 

  Ny og utvidet rapport lansert november 2020. Hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet? Kompetanse bygges gjennom hele livet. Gjennom utdanning, mens vi er på jobb og gjennom livet generelt. Men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har.

  Les mer og bestill
  Forsiden på rapporten Balansekunst
 17. A Balancing Act - Describing skills acquired in the workplace

  The objective of this project is to develop a model and method to describe skills acquired in the workplace, so that they can be understood in the wider context of working life as well as in the formal education system.

  Les mer og bestill
  Forsiden på rapporten Virke A Balancing Act
 18. SINTEF-rapport 2020

  Publisert: 

  Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak, viser at vi kan skape milliardverdier og flere tusen nye arbeidsplasser i Norge ved å sørge for at byggevarer, tekstiler, møbler og elektronikk brukes mer enn én gang.

  Les mer og bestill
  Forsiden på Sintefrapporten
 19. Import av matvarer 2014-2020

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av matvarer fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter. Rapporten inneholder også en sammenligning av importvolum mellom de skandinaviske landene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 20. Import av klær 2014-20

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av klær fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter og sammenlignes med utviklingen i salget av klær i klesbutikkene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 21. Veikart for ideell vekst

  Virke har lansert Veikart for ideell vekst. Det er de siste årene gjort flere viktige vedtak om ideell vekst på Stortinget, veksten går likevel langsomt. Det er nødvendig å slå fast hvorfor og hvordan ideell sektor bør og kan vokse. Veikartet er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Tone Tellevik Dahl, tidligere byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune for Arbeiderpartiet.

  Les mer og bestill
 22. Import av møbler 2014-20

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av møbler fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter og sammenlignes med utviklingen i salget av møbler i møbelbutikkene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 23. Import av sko 2014-20

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av sko fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter og sammenlignes med utviklingen i salget av sko i skobutikkene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 24. Partssammensatt utvalg vedrørende Landsoverenskomst for studentsamskipnader

  Publisert: 
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 25. Spillrapporten 2022

  Publisert: 

  Spillrapporten gir innsikt om størrelsen, økonomien og utviklingen i dataspillbransjen i Norge.

  Les mer og bestill
 26. Spillrapporten 2021

  Publisert: 

  Denne publikasjonen viser data om størrelsen, økonomien og utviklingen i dataspillbransjen i Norge. Tallene gjelder for 2020 og er kun data uten kommentarer.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 27. Spillrapporten 2020

  Publisert: 

  Denne publikasjonen viser data om størrelsen, økonomien og utviklingen i dataspillbransjen i Norge. Tallene gjelder for 2019 og er kun data uten kommentarer.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 28. Gender Equality in Supply Chains

  Hvordan kan du fremme likestilling i verdikjeden? En ny rapport viser hvordan din bedrift ikke bare kan jobbe med likestilling internt, men også gjøre en forskjell gjennom leverandører!

  Les mer og bestill
 29. Effektene av stans i grensehandel med dagligvarer under koronakrisen

  Publisert: 
  Les mer og bestill
 30. Dagligvarebransjens håndtering av Covid-19

  Publisert: 

  Menon Economics har på oppdrag av Virke dagligvare utarbeidet en rapport om dagligvarebransjens håndtering av Covid-19.

  Les mer og bestill
  Forside på rapporten Daglivarebransjens håndtering av Covid-19
 31. Skokjedene 2021

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen til de største kjedene i skobransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av sko. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele bransjen i 2021.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 32. Kleskjedene 2022

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen til 25 av de største kjedene i klesbransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av klær. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele klesbransjen i 2022.

  Ordinær pris: 
  1500 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 33. Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester

  Publisert: 

  Det er et stort potensial for nye handels- og tjenestejobber i en sirkulær økonomi. Framtidens virksomheter innen handel- og andre tjenestenæringer må i større grad bli en del av den sirkulære økonomien for å sikre en bærekraftig utvikling både av næringen og samfunnet.

  Les mer og bestill
  Forsiden på rapporten
 34. Reiseliv - Bransjestatistikk

  Publisert: 

  Nordmenn reiser som aldri før. Tjenestekonsumet er i vekst og vi bruker en stadig større del av inntekten vår på opplevelser og reiser.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 35. Konkurranse mellom offentlige og private aktører innen kommersiell parkering svirksomhet

  Publisert: 

  Rapport utarbeidet for Virke

  Les mer og bestill
 36. Guide til deg som konkurrerer med det offentlige

  Publisert: 

  Hvis du opplever konkurranse fra kommune eller andre i offentlig sektor er dette guiden for deg!

  Les mer og bestill