Balansekunst

Ny og utvidet rapport lansert november 2020. Hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet? Kompetanse bygges gjennom hele livet. Gjennom utdanning, mens vi er på jobb og gjennom livet generelt. Men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har.

I utdanningene har vi standarder som mange forstår og verdsetter. I arbeidslivet har det ikke vært så lett.

I fremtidens arbeidsliv må alle kunne anerkjennes for den kompetansen de har. Virke ledet et prosjekt, i samarbeid med NHO, LO og YS, for å gi ansatte i handelen et verktøy for å beskrive hva de kan og kunne formidle dette på en forståelig måte til andre. Dette ble presentert i rapporten «Balansekunst» i 2018, som et første steg på veien mot en ny måte å tenke kompetanse på. 

Det er mye systematisk og omfattende kompetansebygging som skjer mens vi er på jobb. Nå presenterer vi i en ny rapport resultatet av å bruke «Balansekunst»-verktøyet i fem forskjellige utprøvninger.

Vi har gjort det mulig å utrykke kompetansestandarder i arbeidslivet på samme måte som utdanningsstandarder. Uansett om du har en mastergrad eller om du har jobbet i 5 år så har du ervervet kompetanse og vi må kunne forklare hva den kompetansen er, uavhengig av hvor den ble bygget opp.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • med medlemskap i VirkeGratis
  • uten medlemskapGratis

Papirutgave

Rapporten er gratis tilgjengelig også i papirformat. Send bestilling til .

Om rapporten

  • Rapporten presenterer i detalj fem ulike utprøvinger for handel, helse, undervisning, tillitsvalgte og individuelle kompetansebeskrivelser.
  • «Balansekunst» er en del av den Nasjonale kompetansepolitiske strategien 2017-2021, og vi ser på hvordan verktøyet bidrar til en bedre kompetansepolitikk.
  • Oslo Voksenopplæring og LO har vært blant samarbeidspartnerne i den nye rapporten.
  • Rapporten er også tilgjengelig på engelsk.

Slik bruker du balansekunst

Her forklarer vi hvordan du kan bruke modellen til å beskrive kompetanse opparbeidet i arbeidslivet:

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.