Hva koster et medlemskap i Virke?

Medlemskontingent for et standard medlemskap er 2,15 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift), minimum 7 900 kroner. Samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av lønnssum.

Finn din pris:

Vi henter informasjonen fra Brønnøysundregistrene og regner ut hva et medlemsskap vil koste.

Andre medlemspriser og betingelser

Dersom du er en del av et konsern, en kjede eller bransjeforeninger listet opp under, gjelder egne kontingentmodeller og/eller betingelser ved opprettelse av tariffavtale.

Medlemskontigent

 • Beregnet medlemskontigent

  Kontingent

  Enkeltbedrifter *)

  filialforetak/konsern

  Kjedemedlemskap **)

  franchise-/frivillige kjeder

  Utregning på grunnlag av lønnssum (arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget): Samlet for hele foretaket For hvert enkelt kjedemedlem
  Promillesats 1):    
  lønnssum inntil kr 200 mill. 2,15 ‰ 1,94 ‰
  kr 200 - 500 mill. 1,54 ‰ 1,94 ‰
  over kr 500 mill. 0,67 ‰ 1,94 ‰
  Minimumskontingent: kr 7 900,-  kr 6 200,-
  1) samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av total lønnssum    

  *) Kontingentsatsene tilbys også franchise-/frivillige kjeder som melder inn hele kjeden samlet. Kjedekontoret faktureres samlet for hele kjeden.

  **) Kjedemedlemskap gis ved minimum 90 prosent oppslutning fra kjedens medlemmer. Hvert enkelt medlem får ti prosent rabatt på ordinær kontingent. Kjedekontoret betaler ordinær kontingent, men får ti prosent rabatt på kjedemedlemmenes samlede kontingent. Rabatten er godtgjørelse for at kjeden samlet melder seg inn i Virke og at kjedekontoret faktureres samlet.

 • Fastpristillegg

  Kontingentgrunnlag som fremkommer av beregning ovenfor

  Fastbeløp som legges til den totale medlemskontingenten

  Kontingent fra kr. 0 til og med kr 20 000 Kr 500
  Kontingent fra og med kr 20 001 til og med kr 50 000 Kr 1 000
  Kontingent fra og med kr 50 001 til og med kr 100 000 Kr 2 500
  Kontingent over kr 100 000 Kr 5 000
 • Foreningsmedlemskap

  Antall medlemmer

  Kontingentsats (KPI justeres)

  Antall medlemmer

  Kontingentsats (KPI justeres)

  Inntil 50 7 000 kroner 300 - 399 24 900 kroner
  50 - 99 10 200 kroner 400 - 499 30 900 kroner
  100 - 199 13 100 kroner 500 - 1000 36 900 kroner
  200 - 299 19 100 kroner Over 1000 42 800 kroner

  Foreningsmedlemskap dekker også næringspolitisk rådgivning for foreningens medlemmer, via administrasjonen.

Aktiv helse

 • Medlemskontigent for enkeltsentre
  Medlemskontigenten for enkeltsentre er 10 800 kr per senter.
 • Kontigentstruktur for kjeder
  Kjeder som har flere enn 29 sentre, betaler et "grunnbeløp" på 300 000 kr, deretter 3 000 kr per senter. Det vil si at fra og med senter nr. 30, betales 3 000 kr per senter.

  Virkes kontingentstruktur er basert på at alle sentre i en kjede er medlemmer. Det er det antall sentre kjeden har pr. 31.12 året før danner grunnlaget for fakturering av medlemskontingent.

Fakturering en gang per år (følger Virkes faktureringsrutiner for medlemskap). Kjeder kan etter avtale faktureres 2 ganger per år.

Bli medlem

Helse.png

Gravsteinsleverandører

Kontingenten er 2,15 promille av lønn (ekskl. arbeidsgiveravgift) + fastpristillegg. For selskaper som har årlig omsetning over 3 millioner kroner tilkommer det kroner 5 000 i fasilitering- og servicekostnad.

Bli medlem

Gravferd.png

Ideell og frivillighet

 1. Plasstillitsvalgte/ansatte som er organisert i virksomheten (eksempelvis UDF, Fagforbundet, Delta, Fellesforbundet) må ta kontakt med sin lokale fagforening, slik at de får fagforeningen sentralt til å sende krav til Hovedorganisasjonen Virke om opprettelse av tariffavtale. Dette må de tillitsvalgte i virksomheten informeres om.

 2. Tariffavtalen i Virke forutsetter at det opprettes en pensjonsordning. Pensjonsordningen kan tegnes i Statens Pensjonskasse, KLP eller et privat forsikringsselskap. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

  Virke Forsikring hjelper dere med utregninger og tilbud innenfor pensjon og forsikringer:

Bli medlem

Ideell.png

Produsentforeningen

 • 1 ‰ - omsetning inntil 80 millioner kroner
 • 0,5 ‰ - omsetning mellom 80 millioner og 250 millioner kroner
 • 0,1 ‰ - omsetning over 250 millioner kroner

Minimumskontingent: 15 700 kroner per selskap (KPI reguleres hvert år)

Bli medlem
Ledelse på teams.png

Reiseliv

 • For virksomheter der lønnsandelen er over eller lik 7,5 % av omsetningen benyttes Virkes ordinære kontingentmodell hvor medlemskontingent er 2,15 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift) + fastpristillegg.
 • For virksomheter der lønnsandelen er under 7,5 % av omsetning vil kontingentmodellen være omsetningsbasert. For disse virksomhetene vil kontingenten for medlemskapet være 0,09 promille opptil 100 mill. i omsetning, 0,13 promille mellom 100 mill. og 2,5 mrd., og 0,10 promille over 2,5 mrd. i omsetning.
 • Minsteprisen på medlemskapet er 8 900 kroner (8 400 kroner + fastpristillegg på 500 kroner) uavhengig av modell for kontingent.

Bli medlem

Reise.png

Startups og gründere

Et medlemskap i Virke i et av bransjeområdene finansteknologi eller rådgivning under Virke Vekst gir deg tilgang til flere tjenester som kan være svært nyttige i en oppstartsfase.

Vi tilbyr gründere og startups et godt innmeldingstilbud, tilpasset deres hverdag og behov. Hvis ditt selskap er helt i oppstartsfasen (0-2 år) får du et særlig gunstig tilbud fra oss. Hvis du er i en vekst- og oppskaleringsfase (3-5 år) har vi også et tilbud tilpasset det.

 • Startup-medlemskap 0-2 driftsår: 2500 kr per år (Maks 5 millioner i lønnskostnader) 
 • Startup-medlemskap 3-5 driftsår: 4500 kr per år (Maks 10 millioner lønnskostnader) 

Følgede er inkludert i prisen:

Bli medlem

StartUp klatre.png

Bli medlem i Virke

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Har du spørsmål? Trond hjelper deg.