Virke Vekst

Virke Vekst er et fagfelleskap for våre medlemmer innen teknologi, rådgivning og finans. Vi har 2 500 medlemmer representert ved rundt 35.000 norske arbeidsplasser.

Bli medlem i Virke, det lønner seg!

Medlemmer innen teknologi, finans og rådgivning inngår i fagfellesskapet Virke Vekst, og har med det tilgang på mange fordeler:

Du får også:

Juridisk bistand og rådgivning
Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

Analyser og innsikt
Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

Fordelsavtaler og rabatter
Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra betalingsløsninger til hotell og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Studietur til London Retail Week

  London Retail Week: Den ultimate møteplassen og nettverksarenaen for retail og Retail Tech

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Kurs i å skape forretningsmuligheter med data, teknologi og kunstig intelligens

  Er du nysgjerrig på hvordan du kan forvalte den dataen du har tilgang til på en smartere måte for å skape nye forretningsmuligheter og være med på AI-revolusjonen?

Fremtidenes retail: Bli med på studietur til London Retail Week 2024

Studietur til London Retail Week
11. - 13. mars 2024

Virke ønsker å invitere deg som retailer- og teknologileverandør til bransjen på studietur til London. Dette innbefatter også selskaper og personer som arbeider med retail tech, rådgivning, finans og logistikk. Studieturen sammenfaller med London Retail Week i mars 2024. Vårt mål er å samle et knippe på ca 40 deltakere og gi dere den ultimate retail- og nettverkingsopplevelsen i London.

Påvirkningsarbeid

Sammen med våre medlemmer utfordrer vi politikerne på hvilket samfunn vi ønsker. Bransjefelleskapet skal bidra til å løse samfunnets store og små utfordringer, og Virke Vekst vil være en viktig aktør i utviklingen av fremtidens næringsliv og arbeidsliv.

Saker vi jobber med

 • Skatter og avgifter (arbeidsgiveravgift, formueskatt, bedre opsjonsbeskatning)
 • Rammevilkår for teknologinæringen og dataøkonomien – med spesielt fokus på nye reguleringer innen AI, sikkerhet og personvern
 • Omdømme for konsulent- og kompetansenæringen
 • Regulatoriske rammebetingelser for betalingstjenester (betalingsdirektiv psd-regelverk), open finance og nasjonal e-id

Mer om vårt politiske arbeid finner du her

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Verktøy for fremtidens arbeidsliv

Våre medlemmer er kunnskaps- og teknologibedrifter som omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store internasjonale selskaper innen:

 • Teknologi / IKT
 • Fintech
 • Startup
 • Konsulent/rådgivning
 • Design/reklame/PR
 • Regnskap/finans/forsikring
 • Inkasso
 • Markedsanalyse
 • Innovasjon

Disse har kompetansen og tjenestene som skaper vekst i alle landets næringer.

Store synergier gjennom samarbeid med handels- og tjenestenæringen

Selskapene vi representerer er leverandører av teknologi og kunnskap som i dag skaper store verdier for Norge. Det er naturlig at disse virksomhetene knyttes tettere til handels- og tjenestenæringen i Norge. Hvis ditt selskap eksempelvis jobber med fremtidens digitale betalingsløsninger eller teknologi for handelsnæringen (retailtech), vil det lønne seg å være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon som Virke, som samler majoriteten av norsk varehandel.

Gjennom deling av innsikt, dialog og samarbeid vil våre medlemmer styrke sin konkurransekraft i møtet med et stadig tøffere marked. 

Statsbudsjettet 2024: Virkes innspill på vegne av bransjen

 • Arbeidsgiveravgift
  Utfordre på den ekstra arbeidsgiveravgiften, som ikke ble fjernet slik som lovet. Den gir kunnskapsbedriftene en enorm ulempe.
 • Formuesskatt
  Være tydelig på at formuesskatten rammer norske, private eiere og investeringer i bedriftene.
 • Kompetanse
  Det er en manglende satsing på kompetanse i årets budsjett. Regjeringen følger f.eks ikke opp sine løfter for fagskolene, og det er generelt lave ambisjoner for videreføring av bransjeprogram for kompetanseutvikling.
 • Forskning og innovasjon
  Virke er positive til økningen i støtten til næringsrettet forskning innen de mest sentrale virkemidlene for forskningsbasert innovasjon (Innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet og Skattefunn).
 • Innovatørene
  Se våre innspill til Næringskomiteen og Finanskomiteen på Stortinget gjennom vårt innovasjonsarrangement i saken under.
 • Digitalisering
  Regjeringen bevilger 1,6 milliarder kroner til digitaliseringstiltak, særlig rettet mot IKT-sikkerhet, helse og samferdsel. 16. oktober presenterte Støre dessuten en ny digitaliseringsminister, Karianne Tung. I tillegg er en ny digitaliseringsstrategi under utarbeidelse og regjeringen har sagt at de skal satse 1 milliard kroner på forskning om kunstig intelligens de nest fem årene. Virke Vekst stiller seg positiv til satsingen på digitalisering og er spente på hvordan Tung skal følge opp dette i tiden fremover.

Innspill til Kommunalkomiteen på Stortinget

Virke deltok i høringen om statsbudsjettet i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi understreket at KI-pakken i EU vil være ny milepæl for det (digitale) indre marked, slik som GDPR (personvern) og Digital Services Act (DSA). DSA handler bla om ansvar for innhold på digitale plattformer, spesielt de såkalte big tech (Amazon, Apple, Google, Facebook). Det er viktig at disse forholder seg til regler om markedsføring rettet mot barn, hatefulle ytringer, og at innhold som gis europeere er lovlig i Europa. DSA er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og det mener vi er problematisk for det er et viktig verktøy for å beskytte forbrukere og sikre næringslivet like vilkår. Elektronisk identifikasjon er også et viktig punkt i digitaliseringspolitikken fremover, mener Virke. Vi spilte derfor inn for komiteen at det er behov for å utvide den nasjonale eID-strategien som er utarbeidet av regjeringen til å gjelde for hele samfunnet, og ikke bare deler av offentlig sektor. Det bør etableres en struktur for datadeling på tvers av og internt i bransjer. Vi ba komiteen om å be regjeringen redusere de juridiske barrierene på nasjonalt nivå. 

Startup?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!
Som gründer av en nyoppstartet bedrift er kanskje ikke medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon det første du tenker på.

Et medlemskap i Virke i et av bransjeområdene finans, teknologi eller rådgivning under Virke Vekst gir deg tilgang til flere tjenester som kan være svært nyttige i en oppstartsfase.

 • Startup-medlemskap 0-2 driftsår: 2500 kr per år (Maks 5 millioner i lønnskostnader) 
 • Startup-medlemskap 3-5 driftsår: 4500 kr per år (Maks 10 millioner lønnskostnader) 

Du får blant annet:

 • Juridisk bistand innen arbeidsrett og forretningsjus (inntil 30 min per sak, totalt 6 timer per år, deretter gunstige medlemspriser)
 • Arbeidsgiverguiden – Verktøy, maler og gode råd (Gratis tilgang i 2 år, verdi 8000 NOK per år)
 • Onboarding i Microsoft for startups: Med rådgivning og gratis tilgang på digitale løsninger (pilot) 

  Slik bruker du medlemskapet

  Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene