Virke Vekst

Virke Vekst er et fagfelleskap for våre medlemmer innen teknologi, rådgivning og finans. Vi har 2 500 medlemmer representert ved rundt 35.000 norske arbeidsplasser.

Høring med frist 21. mai

Endret exit-skatt øker risiko for gründere

Finansdepartementet har sendt forslag om endring i exit-skattereglene på høring. Det gjelder skattlegging av latent gevinst og tap på aksjer og så videre når personlig eier flytter fra Norge eller overfører slike eiendeler til noen som er bosatt utenfor Norge.

Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med nå, må utflyttingsskatten betales innen 12 år. Skatteyter får valget mellom å betale skatten årlig i rentefrie rater eller å utsette hele beløpet i 12 år, da med renter. Utflyttingsskatten begrenses til å omfatte verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Det innebærer at Norge ikke skal skattlegge gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten. Dette kan innebære en stor risiko for gründere som av ulike årsaker har behov for å flytte ut av Norge en periode. Gründere vi har vært i kontakt med melder at de vil være redde for å flytte midlertidig til utlandet som følge av de nye reglene.

Vi vil ta opp risiko for gründere og fare for innelåsningseffekt i høringen. Vi mener dessuten at exit-skatten ikke løser det grunnleggende problemet med for høy eierbeskatning i Norge. Norske eiere har en særnorsk formuesskatt på verdier i næringslivet.

Problemet, særlig for gründere, er at denne skatten må betales uavhengig av om bedriften tjener penger. Det kan ta mange år før en nystartet bedrift tjener penger og gründere/investorer får avkastning på den investerte kapitalen.

Likevel må gründeren årlig betale formuesskatt på investeringene:

 • driftsmidler
 • aksjer og andre verdipapirer

Dette rammer vekstbedrifter med norsk eierskap. Derfor prioriterer Virke å fjerne denne skatten på norsk eierskap.

Høringen om endringene i exit-skatten pågår, og har frist 21. mai.

Vi mottar gjerne innspill fra dere medlemmer.

Bli medlem i Virke, det lønner seg!

Medlemmer innen teknologi, finans og rådgivning inngår i fagfellesskapet Virke Vekst, og har med det tilgang på mange fordeler:

Du får også:

Juridisk bistand og rådgivning
Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

Analyser og innsikt
Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

Fordelsavtaler og rabatter
Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra betalingsløsninger til hotell og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.

For medlemmer i Virke Vekst

Velkommen til Virke Vekst Afterwork!

Virke Vekst inviterer til Afterwork på Eero den 12. juni. Velkommen til mingling med andre medlemmer, forfriskende snacks og drikke og utsikt fra byens nye tak!

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Effektiv tidsutnyttelse med kunstig intelligens: Et kurs i fremtidsrettet produktivitet - Online

  Ønsker du å lære mer om kunstig intelligens og hvordan du kan ta i bruk teknologier som ChatGPT til å bli mer effektiv og produktiv? Da de er dette kurset for deg! I dette kurset får du en grunnleggende introduksjon til bruk av kunstig intelligens. Itera sine KI-eksperter vil gi deg faglig påfyll i kunstig intelligens og du vil heve kompetansen din for hvordan man kan bruke KI-verktøy for å frigjøre tid.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Påvirkningsarbeid

Sammen med våre medlemmer utfordrer vi politikerne på hvilket samfunn vi ønsker. Bransjefelleskapet skal bidra til å løse samfunnets store og små utfordringer, og Virke Vekst vil være en viktig aktør i utviklingen av fremtidens næringsliv og arbeidsliv.

Saker vi jobber med

 • Skatter og avgifter (arbeidsgiveravgift, formueskatt, bedre opsjonsbeskatning)
 • Rammevilkår for teknologinæringen og dataøkonomien – med spesielt fokus på nye reguleringer innen AI, sikkerhet og personvern
 • Omdømme for konsulent- og kompetansenæringen
 • Regulatoriske rammebetingelser for betalingstjenester (betalingsdirektiv psd-regelverk), open finance og nasjonal e-id

Mer om vårt politiske arbeid finner du her

Verktøy for fremtidens arbeidsliv

Våre medlemmer er kunnskaps- og teknologibedrifter som omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store internasjonale selskaper innen:

 • Teknologi / IKT
 • Fintech
 • Startup
 • Konsulent/rådgivning
 • Design/reklame/PR
 • Regnskap/finans/forsikring
 • Inkasso
 • Markedsanalyse
 • Innovasjon

Disse har kompetansen og tjenestene som skaper vekst i alle landets næringer.

Store synergier gjennom samarbeid med handels- og tjenestenæringen

Selskapene vi representerer er leverandører av teknologi og kunnskap som i dag skaper store verdier for Norge. Det er naturlig at disse virksomhetene knyttes tettere til handels- og tjenestenæringen i Norge. Hvis ditt selskap eksempelvis jobber med fremtidens digitale betalingsløsninger eller teknologi for handelsnæringen (retailtech), vil det lønne seg å være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon som Virke, som samler majoriteten av norsk varehandel.

Gjennom deling av innsikt, dialog og samarbeid vil våre medlemmer styrke sin konkurransekraft i møtet med et stadig tøffere marked. 

Statsbudsjettet 2024: Virkes innspill på vegne av bransjen

 • Arbeidsgiveravgift
  Utfordre på den ekstra arbeidsgiveravgiften, som ikke ble fjernet slik som lovet. Den gir kunnskapsbedriftene en enorm ulempe.
 • Formuesskatt
  Være tydelig på at formuesskatten rammer norske, private eiere og investeringer i bedriftene.
 • Kompetanse
  Det er en manglende satsing på kompetanse i årets budsjett. Regjeringen følger f.eks ikke opp sine løfter for fagskolene, og det er generelt lave ambisjoner for videreføring av bransjeprogram for kompetanseutvikling.
 • Forskning og innovasjon
  Virke er positive til økningen i støtten til næringsrettet forskning innen de mest sentrale virkemidlene for forskningsbasert innovasjon (Innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet og Skattefunn).
 • Innovatørene
  Se våre innspill til Næringskomiteen og Finanskomiteen på Stortinget gjennom vårt innovasjonsarrangement i saken under.
 • Digitalisering
  Regjeringen bevilger 1,6 milliarder kroner til digitaliseringstiltak, særlig rettet mot IKT-sikkerhet, helse og samferdsel. 16. oktober presenterte Støre dessuten en ny digitaliseringsminister, Karianne Tung. I tillegg er en ny digitaliseringsstrategi under utarbeidelse og regjeringen har sagt at de skal satse 1 milliard kroner på forskning om kunstig intelligens de nest fem årene. Virke Vekst stiller seg positiv til satsingen på digitalisering og er spente på hvordan Tung skal følge opp dette i tiden fremover.

Innspill til Kommunalkomiteen på Stortinget

Virke deltok i høringen om statsbudsjettet i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi understreket at KI-pakken i EU vil være ny milepæl for det (digitale) indre marked, slik som GDPR (personvern) og Digital Services Act (DSA). DSA handler bla om ansvar for innhold på digitale plattformer, spesielt de såkalte big tech (Amazon, Apple, Google, Facebook). Det er viktig at disse forholder seg til regler om markedsføring rettet mot barn, hatefulle ytringer, og at innhold som gis europeere er lovlig i Europa. DSA er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og det mener vi er problematisk for det er et viktig verktøy for å beskytte forbrukere og sikre næringslivet like vilkår. Elektronisk identifikasjon er også et viktig punkt i digitaliseringspolitikken fremover, mener Virke. Vi spilte derfor inn for komiteen at det er behov for å utvide den nasjonale eID-strategien som er utarbeidet av regjeringen til å gjelde for hele samfunnet, og ikke bare deler av offentlig sektor. Det bør etableres en struktur for datadeling på tvers av og internt i bransjer. Vi ba komiteen om å be regjeringen redusere de juridiske barrierene på nasjonalt nivå. 

Startup?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!
Som gründer av en nyoppstartet bedrift er kanskje ikke medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon det første du tenker på.

Et medlemskap i Virke i et av bransjeområdene finans, teknologi eller rådgivning under Virke Vekst gir deg tilgang til flere tjenester som kan være svært nyttige i en oppstartsfase.

 • Startup-medlemskap 0-2 driftsår: 2500 kr per år (Maks 5 millioner i lønnskostnader) 
 • Startup-medlemskap 3-5 driftsår: 4500 kr per år (Maks 10 millioner lønnskostnader) 

Du får blant annet:

 • Juridisk bistand innen arbeidsrett og forretningsjus (inntil 30 min per sak, totalt 6 timer per år, deretter gunstige medlemspriser)
 • Arbeidsgiverguiden – Verktøy, maler og gode råd (Gratis tilgang i 1 år, verdi 8000 NOK)
 • Onboarding i Microsoft for startups: Med rådgivning og gratis tilgang på digitale løsninger (pilot) 

  Slik bruker du medlemskapet

  Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene