Rådgivning

Rådgivning i Virke omfatter et bredt spekter av konsulent- og rådgivningsvirksomheter som tilbyr faglig ekspertise, innsikt, råd og tjenester. Disse bidrar blant annet til å løse spesifikke utfordringer for andre bedrifter og organisasjoner, håndtere endringsprosesser, forbedre ytelse, ta strategiske beslutninger eller gjennomføre komplekse prosjekter.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

Fakta om bransjen

Omsetning 2021
212
milliarder kroner
Omsetningsvekst 2021 vs 2020
14 %
Alle selskaper med ansatte ekskl. ENK 2022
14 040
Sysselsatte Q1 2023
99 291

Kilde: SSB

Tall for programmeringstjenester, konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi, forvaltning og drift av IT-systemer, revisjon, PR og kommunikasjonstjenester, bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, reklamebyråer, medieformidlingstjenester og markeds- og opinionsundersøkelser.

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Jobber du med markedsanalyser?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!

Medlemmer innen teknologi, finans og rådgivning inngår i fagfellesskapet Virke Vekst, og har med det tilgang på mange fordeler. Sammen med våre medlemmer utfordrer vi politikerne på hvilket samfunn vi ønsker. Bransjefelleskapet skal bidra til å løse samfunnets store og små utfordringer, og Virke Vekst vil være en viktig aktør i utviklingen av fremtidens næringsliv og arbeidsliv.

Du får:

Du får også:

Juridisk bistand og rådgivning: Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett.

Analyser og innsikt: Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

Fordelsavtaler og rabatter: Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra betalingsløsninger til hotell og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.

Startup?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!
Som gründer av en nyoppstartet bedrift er kanskje ikke medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon det første du tenker på.

Et medlemskap i Virke i et av bransjeområdene finans, teknologi eller rådgivning under Virke Vekst gir deg tilgang til flere tjenester som kan være svært nyttige i en oppstartsfase.

 • Startup-medlemskap 0-2 driftsår: 2500 kr per år (Maks 5 millioner i lønnskostnader) 
 • Startup-medlemskap 3-5 driftsår: 4500 kr per år (Maks 10 millioner lønnskostnader) 

Du får blant annet:

 • Juridisk bistand innen arbeidsrett og forretningsjus (inntil 30 min per sak, totalt 6 timer per år, deretter gunstige medlemspriser)
 • Arbeidsgiverguiden – Verktøy, maler og gode råd (Gratis tilgang i 2 år, verdi 8000 NOK per år)
 • Onboarding i Microsoft for startups: Med rådgivning og gratis tilgang på digitale løsninger (pilot) 

  Du står aldri alene

  Medlemmene våre tilbyr tjenester innen forskjellige områder som strategisk planlegging, forretningsutvikling, teknologisk rådgivning, økonomistyring, HR-konsultasjon, markedsføring, kommunikasjon, markedsanalyse, design, prosjektledelse, informasjonsteknologi, bærekraft med mer.

  Virksomhetene varierer i størrelse, fra små, uavhengige konsulentselskaper til store internasjonale firmaer med tusenvis av ansatte. Noen har spesialisert seg innenfor bestemte bransjer eller sektorer, som helsevesen, finans, reklame, design, teknologi, energi, miljø med mer.

  Uansett om du er spesialist innen IT eller samferdsel, tilbyr vi den faglige og politiske støtten du trenger.

  Er bruk av konsulenttjenester ok?

  Det nye regelverket for innleie er primært rettet mot bemanningsforetakene – og ikke tradisjonelle konsulenthus, som i utgangspunktet ikke har som selskapets formål å leie ut ansatte.

  Likevel er det verdt å merke seg at det ikke er merkelappen som settes på virksomheten som avgjør om den rammes av de nye reglene – men selve leveransen i det konkrete tilfellet.

  Det går et skille på når tjenesten betegnes som innleie og når det er snakk om entreprise.

  For å vurdere hvilken type tjenesteleveranse det er snakk om, er det av stor betydning hvorvidt oppdragsgiver (altså kunden) har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Er dette tilfellet, taler det sterkt for at vi snakker om innleie.

  Andre relevante forhold som kan tale for at vi har med innleie å gjøre er blant annet:

  1. om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft
  2. om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet
  3. om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver
  4. om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet

  Vår oppfatning er at de aller fleste konsulenthus i all hovedsak driver tradisjonell entreprise, som innebærer at kundene deres kjøper konsulenttjenester. Disse blir derfor ikke rammet av de nye innstrammingene.

  I de tilfellene der tjenesteleveransen etter en konkret vurdering likevel anses som innleie, og konsulentselskapet også anses som et bemanningsforetak, kan uansett det såkalte spesialistunntaket komme til anvendelse.

  Dette unntaket er regulert i egen forskrift, og innebærer at innleie fra bemanningsforetak fortsatt vil være tillatt når det er snakk om «innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt.»

  Konsulentselskapene vil derfor i liten grad bli rammet av de nye innstrammingene dersom 1) tjenesten de leverer anses som entreprise, eller 2) at spesialistunntaket kommer til anvendelse.

  Oppsummert forstår vi det slik at endringene i innleieregelverket ikke vil ha betydning for mange konsulenthus.

  Temarapport: «Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet»

  Kompetansebehovsutvalget (KBU) har kommet med en temarapport som tar for seg kompetansebehov for bærekraftig og grønn omstilling. Virke sitter i utvalget, og vi har jobbet for å synliggjøre den sentrale rollen som handels- og tjenestenæringen har i den grønne omstillingen, som tilrettelegger for gjenbruk, vedlikehold, resirkulering og mindre avfall.

  Innovasjon.svg

  Handelsnæringen trekkes fram som den næringen som etterspør flest personer med kompetanse innen bærekraft.

  Grønn omstilling likner på annen omstilling, men det haster mer. Dette gjør at læringen som skjer i arbeidslivet særlig viktig. Utvalget peker på at systemet for livslang læring er for svakt til å møte arbeidslivets behov for omstilling som følge av det grønne skiftet.

  Rapporten peker på 7 utfordringer:

  1. Knapphetsutfordringen
   Knapphet på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan bremse grønn omstilling.
  2. Konkurranseutfordringen
   Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.
  3. Grunnkompetanseutfordringen
   Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling.
  4. Kompetanseutviklingsutfordringen
   Systemene for livslang læring og samarbeidet om kompetanseutvikling på arbeidsplassene er utilstrekkelige
  5. Ulikhetsutfordringen
   Kompetanseutvikling for grønn omstilling kan forsterke sosiale forskjeller
  6. Styringsutfordringen
   Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i utdanningssystemet og nasjonal styring
  7. Kunnskapsutfordringen
   Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn omstilling er for svakt.

  Her kan du lese hele rapporten

  Kontakt

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra forsikring til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.