Hanne Christensen Lystad

Bransjeleder rådgivning

Dette gjør Hanne hos Virke

I Virke jobber jeg med våre rådgivnings-medlemmer; med å skape et bransjefelleskap, løfte viktige politiske saker og koble rådgivningsselskaper til handels- og tjenestenæringen.