Om Virke

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 21 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider.

Våre medlemsbedrifter

Våre medlemsbedrifter kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de over 250 000 arbeidsplasser.

Som hovedorganisasjon er vi bindeleddet mellom din virksomhet, resten av bransjen og myndighetene.

Vi lever av å løse problemer og utfordringer, og vet at det først og fremst dreier seg om å skape verdier for deg, dine medarbeidere og din virksomhet.

Les mer

Administrerende direktør i Virke,
Ivar Horneland Kristensen.

Les mer

Slik skaper vi verdi for våre medlemsvirksomheter

  • Arbeidsgiverstøtte, der vi er tett på og sørger for gode svar på vanskelige spørsmål. Det handler mest om jus, HR og analyser.
  • Skreddersy bransjefellesskap, der vi skal ta initiativ til nyskaping, etablere arenaer på tvers av bransjer og være bransjens stemme utad.
  • Være en tydelig systemutfordrer. Utfordre politikere når lover og bestemmelser ikke bidrar til et arbeidsliv som virker.

Vi er mest opptatt av å finne praktiske løsninger på praktiske problemer – få hverdagen til å virke for deg og din virksomhet. Undersøkelser bekrefter at vi er kjappe, dyktige, tett på og rimelige.  Sammen har vi tyngden som trengs for å flytte makt.

 

Les mer

Virkes miljøengasjement

Miljøfyrtårn

Virke ble sertifisert miljøfyrtårnvirksomhet i 2008 og skal resertifiseres inneværende år. Miljø- og CSR ansvarlig i Virke, Camilla Gramstad, sitter i styret for Miljøfyrtårn.

Her kan du se utviklingen i Virkes viktigste miljøindikatorer

Initiativ for etisk handel

Virke vil være en samfunnsansvarlig organisasjon og har vært medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) siden 2000.  Gjennom vårt medlemskap ønsker vi å stadig styrke innsatsen vår for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. På denne måten vil vi bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vi ønsker også å bidra til en styrket oppslutning om etisk handel generelt. Miljø- og CSR ansvarlig i Virke, Camilla Gramstad, sitter i styret for IEH.

Les mer