Handlekraft

Handlekraft 2021 - en undersøkelse om bærekraft i handels- og tjenestenæringen. Analysebyrået Opinion har på vegne av Virke spurt nesten 650 ledere i handels- og tjenestenæringen om hva de faktisk gjør for å bli mer bærekraftige.

Spørsmålene spenner fra grunnleggende arbeid, som å sortere avfall og redusere energibruk i bygg, til samarbeid med leverandører og utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller. Med en slik undersøkelse ønsker vi å gi et ærlig bilde av status for omstilling i bredden av norsk næringsliv. I denne rapporten kan du lese om svarene og innsikten fra Handlekraft 2021.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

 • med medlemskap i VirkeGratis
 • uten medlemskapGratis

Hva skjer med overskuddsvarer?

I Handlekraft 2021 stilte vi spørsmål til hele handels- og tjenestenæringen om hva de gjør med varer de har til overs. Det vanligste tiltaket når virksomheter sitter igjen med retur- eller overskuddsvarer, er å sette ned prisen på varene i håp om å likevel få solgt de. Å returnere varene tilbake til leverandør eller grossist eller gi bort varene til innsamling eller frivillige organisasjoner skjer hos nesten halvparten av virksomhetene når de har retur- eller overskuddsvarer. Men det er også en del som kaster overskuddsvarer, særlig innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet. 

Hvor mange stiller krav om miljøvennlig emballasje?

Emballasje er i mange tilfeller helt avgjørende for å minimere skader på produkter og forlenge levetiden. Uten emballasje vil mange av varene som produseres, eller maten som dyrkes, bli skadet eller ødelagt før de når forbrukeren. Å redusere klimaavtrykket fra emballasje består derfor i hovedsak i å redusere mengden emballasje som brukes til et minimum og vri emballasjebruken over til å være resirkulerbar. I Handlekraft 2021 oppgir 19 prosent av virksomhetene at de ofte eller alltid stiller krav til leverandørene om bruk av miljøvennlig emballasje. Ytterligere 9 prosent gjør det av og til, mens 13 prosent svarer sjelden. Nesten fire av ti sier at de aldri stiller miljøkrav til emballasjen.

Vil flere tilby sirkulære tjenester i fremtiden?

Hvis flere av de etablerte virksomhetene skal utvikle nye forretningsområder som inkluderer sirkulære tjenester, må noe drastisk skje. Resultatene i undersøkelsen viser at det er få som ikke allerede tilbyr dette i dag, som planlegger å gjøre det i fremtiden. Blant de sirkulære tjenestene som er mest populære i dag – utleie, reparasjon og salg av brukte varer – er det forventet ingen eller svært beskjeden økning i andel virksomheter som tilbyr dette framover. Den sirkulære tjenesten som er forventet å øke mest sammenlignet med i dag, er abonnement på produkter. I dag tilbyr 13 % av virksomhetene abonnement på produkter. Den andelen er forventet å øke til 18 %. Økningen drives særlig av at flere virksomheter innen andre tjenesteytende næringer planlegger å satse på dette framover.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.