Solveig Irgens

prosjektleder/seniorrådgiver

Litt om Solveig

Jeg har flere års erfaring fra utvikling av digitale læremidler og kompetansetiltak og har bakgrunn som energi- og miljørådgiver i bygg- , anleggs og eiendomsbransjen.

Dette gjør Solveig hos Virke

Jeg jobber som prosjektleder for og rådgiver i sirkulær økonomi og bærekraft.