Påvirkningsarbeid

Våre medlemmer består av over 25 000 bedrifter og over 300 000 mennesker. Vårt mål er at de skal ha de beste forutsetningene å jobbe under. Derfor jobber vi i Virke med det som skjer mellom arbeidsgivere og myndigheter. Sagt på en annen måte: Dine kamper blir våre kamper. Under finner du informasjon om de store, overordnede sakene vi jobber med på vegne av medlemmene våre.

Virkes arrangementer torsdag 18. august

 • Utfordringer og løsninger for fremtidens BPA

  18. august 10.00-10.45, Sløyden

  Om arrangementet

  Politisk paneldebatt om hovedkonklusjonene og anbefalingene i NOU 2021: 11 "Selvstyrt er velstyrt" med representant for utvalget, aktører i bransjen, brukerorganisasjoner og politiske representanter.

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Djevelen ligger i detaljene! Bærekraftsprat uten floskler

  18. august 11.00-12.00, Sløyden

  Om arrangementet

  I bærekraftsjam inviterer vi stort og smått av bærekraftsfolk på Arendalsuka til en publikumsstyrt diskusjon og påfyll av ulike perspektiver på noen av de mest aktuelle bærekraftstemaene. Vi hopper over FNs 17 bærekraftsmål og flosklene, og dykker dypt og direkte ned i detaljene. Der djevelen ligger på lur.

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Hva skjer når verdens beste samfunnsmodell møter en av verdens beste forretningsmodeller?

  18. august 12.00-13.00, Sløyden

  Om arrangementet

  Den norske modellen er grunnsteinen i norsk arbeidsliv, og ikke minst en vare vi burde eksportere i enda større grad. Med plattformøkonomien på sterk fremvekst har vi en unik sjanse til å gjøre den norske modellen enda bedre og enda mer attraktiv ute i verden. Kan plattformøkonomien rett og slett bli den norske modellens nye superkraft?

  I denne debatten går vi inn på verdien av tillit og arenaer for samarbeid som den norske modellen tilrettelegger for. Kan det veie opp for kostnadene modellen innebærer? Vi har blant annet invitert Telenor for å høre hvordan de har jobbet med å eksportere den norske modellen til utlandet.  Vi får også høre fra plattformselskapene selv. Vi spør om den norske modellen står i veien for nye forretningsmodeller og hva de mener bør til for å innlemme plattformøkonomi inn i tariffavtaler i enda større grad. Fra arbeidslivsorganisasjonene stiller Fellesforbundet og Virke. Hvilken rolle spiller tariffavtaler for å få flere selskaper og arbeidstakere til å organisere seg?

  Medvirkende

  • Sigve Brekke, CEO, Telenor Group
  • Anjali Bhatnagar, CEO, Tørn
  • Elisabeth Myhre, CEO, Foodora
  • Jørn Eggum, Leder, Fellesforbundet
  • Torgeir Kroken, Konstituert leder for Tjenester, Hovedorganisasjonen Virke
  • Ane Nore Nyhus, Forhandlingssjef, Hovedorganisasjonen Virke

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Hvordan får vi fart på utbyggingen av ladeinfrastruktur?

  18. august 13.00-14.00, Sløyden

  Om arrangementet

  Politisk paneldebatt om rammebetingelsene for utviklingen av markedet for hurtiglading. Fokus på anleggsbidrag og saksbehandlingstid som barrierer. I tillegg til de politiske representantene vil panelet bestå av Virke og Circle K.

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Grensehandel - etter pandemien. Hvordan når vi regjeringens målsetting om å redusere grensehandelen?

  18. august 13.00-14.00, MØR Biffhus

  Om arrangementet

  Grensehandelen med Sverige har vokst kraftig helt siden Statistisk sentralbyrå begynte med offisielle statistikk på dette i 2004. Under pandemien ble grensene stengt og all handelen som normalt skjer i Sverige flyttet seg til Norge. Dette førte til rekordhøy produksjon og salg av mat, drikke, alkohol og tobakk i Norge med påfølgende vekst i nye arbeidsplasser. Omsettingen i dagligvarehandelen økte med 30 milliarder kroner og det ble skapt minst 5000 nye arbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser og økonomisk aktivitet grensehandelsalliansen vil at Norge skal beholde også etter at pandemien er over. Da må det tas grep for å gi mat- og drikkenæringen i Norge rammevilkår som styrker næringens konkurransekraft i møte med grensehandelen.

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Best in Retail - datadeling og økosystemer i norsk handel

  18. august 14.00-15.00, Sløyden

  Om arrangementet

  Den teknologiske utviklingen utfordrer eksisterende forretningsmodeller i norsk handel, spesielt ved at nye konkurrenter kommer inn i markedet med digital ekspertise. Økt digitalisering påvirker også interaksjonen med kundene gjennom større forventninger til den totale kundeopplevelsen, både på nett og i fysisk butikk. Det forventes mer informasjon, høyere servicenivå, selvbetjening «on demand» og mer personlig interaksjon. Digitaliseringen av varehandelen skaper utfordringer, men også muligheter. Hvordan kan datadeling i økosystemer mellom handel og andre næringer aktiveres og utnyttes til å skape nye konkurransefortrinn?

  På dette arrangement setter vi lys på utviklingen i handelen. Vi presenterer og diskuterer hvordan vi kan sikre norsk varehandels konkurransekraft. Sentrale spørsmål er hvordan vi gjennom tverrfaglig samarbeid og økt kompetanse kan sikre sysselsetting og hindre nedleggelse av næringsvirksomhet over hele landet.  

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Nasjonal e-ID. For alle eller for noen?

  18. august 15.00-16.00, Sløyden

  Om arrangementet

  Gjennom betalingstjenestedirektivet (PSD II) har det vært en stor oppblomstring av fintechselskaper som bruker de mulighetene som ligger i det vi kaller Open Banking. Nå er PSD III på full fart og vi går fra Open Banking til Open Finance. Men hva er egentlig Open Finance og hvilken betydning får det i en norsk setting?

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Hva skjer hvis vi må slutte å handle med Kina

  18. august 17.00-18.00, Bærekrafts-scenen Arendal Kino

  Om arrangementet

  Det er ikke bare den norske handlekurven som er fylt av varer som er «made in china», Kina kjøper norsk laks, investerer i infrastruktur og selskaper i andre land, og er avgjørende for at vi lykkes med å nå klimamålene. På så mange måter er relasjonen til Kina viktig, ikke bare for norsk men også for global økonomi. Hvilke konsekvenser ville det fått da, om vi kom i en situasjon der norsk næringsliv måtte vurdere å avslutte sine engasjement med Kina? Er dette en reell problemstilling og hva fører oss eventuelt dit?

  NUPI og Hovedorganisasjonen Virke inviterer til samtale om stormaktspolitikk, global handel. Og hvor Norge, et lite land med stort selvbilde, er i det hele.

  Les mer på Arendalsukas oversikt

 • Medlemsvorspiel til partilederdebatten

  18. august 20.00-23.00, Sløyden

  Mingling

Dette skjer!

Se alle arrangementer
 1. Grunnkurs i bærekraftstrategier for Produsenter og produksjoner

  Få innføring i verktøyene du trenger for å lage en strategi og arbeide med bærekraft i din produksjon eller produksjonsselskap.

Virkes forventninger til Regjeringen Støre:

 • Legge til rette for nye, grønne jobber 
  Sirkulær økonomi og bærekraft i næringslivet må settes på dagsorden og det må bli enklere å gjøre butikk på grønn omstilling i handels- og tjenestenæringen. 

 • Forenkling og effektivisering 
  Unødvendig administrativt arbeid koster næringslivet milliarder av kroner hvert år. Virksomhetene i handels- og tjenestenæringen oppgir forenkling av lover og regler som den viktigste saken å få gjort noe med. Økt digitalisering kan gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter. 

 • Smartere skatter og avgifter 
  Skatte- og avgiftspolitikken må stimulere til innovasjon og grønn omstilling, men i dag er den for ofte til hinder for nettopp dette. I tillegg må det sikre norske virksomheters konkurransekraft mot utenlandske aktører, ikke svekke den. 

 • EØS-avtalen videreføres som i dag 
  Norge er en liten og åpen økonomi, og norske virksomheter er avhengig av den forutsigbarheten dagens avtale gir. 

 • Ny giv for ideell vekst 
  For å løse utfordringene velferdsstaten står overfor trengs mangfoldet, innovasjonskraften og evnen til å mobilisere frivillighet som ideelle aktører representerer. Stortinget har tidligere stått samlet bak målet om å styrke ideell sektors rolle i velferdsstaten, og det må settes fart på dette arbeidet. 

 • De menneskelige ressursene må forvaltes godt 
  Vi må ha en inkluderende og utviklende kompetansepolitikk slik at vi lykkes med at flere kan delta i arbeidslivet og at vi kan skape nye arbeidsplasser. Mislykkes vi, står vi dårligere rustet til å gjennomføre det grønne skiftet, omstillingsevnen og konkurransekraften vår svekkes, arbeidsplasser vil gå tapt og velferden vår vil trues.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.