Påvirkningsarbeid

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og vi jobber for at virksomheter får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Her finner du informasjon om de store, overordnede sakene vi jobber med på vegne av våre medlemmer.

Virkes forventninger til Regjeringen Støre:

 • Legge til rette for nye, grønne jobber
  Sirkulær økonomi og bærekraft i næringslivet må settes på dagsorden og det må bli enklere å gjøre butikk på grønn omstilling i handels- og tjenestenæringen.
 • Forenkling og effektivisering
  Unødvendig administrativt arbeid koster næringslivet milliarder av kroner hvert år. Virksomhetene i handels- og tjenestenæringen oppgir forenkling av lover og regler som den viktigste saken å få gjort noe med. Økt digitalisering kan gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter.
 • Smartere skatter og avgifter
  Skatte- og avgiftspolitikken må stimulere til innovasjon og grønn omstilling, men i dag er den for ofte til hinder for nettopp dette. I tillegg må det sikre norske virksomheters konkurransekraft mot utenlandske aktører, ikke svekke den.
 • EØS-avtalen videreføres som i dag
  Norge er en liten og åpen økonomi, og norske virksomheter er avhengig av den forutsigbarheten dagens avtale gir.
 • Ny giv for ideell vekst
  For å løse utfordringene velferdsstaten står overfor trengs mangfoldet, innovasjonskraften og evnen til å mobilisere frivillighet som ideelle aktører representerer. Stortinget har tidligere stått samlet bak målet om å styrke ideell sektors rolle i velferdsstaten, og det må settes fart på dette arbeidet.
 • De menneskelige ressursene må forvaltes godt
  Vi må ha en inkluderende og utviklende kompetansepolitikk slik at vi lykkes med at flere kan delta i arbeidslivet og at vi kan skape nye arbeidsplasser. Mislykkes vi, står vi dårligere rustet til å gjennomføre det grønne skiftet, omstillingsevnen og konkurransekraften vår svekkes, arbeidsplasser vil gå tapt og velferden vår vil trues.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.