Åse Kringstad

Bransjeleder Produsentforeningen

Litt om Åse

Jeg er leder i Virke Produsentforeningen, som organiserer de uavhengige produksjonsselskapene innen film, serier, dokumentar, reklame, animasjon, tv-underholdning og spill. Min bakgrunn er fra offentlig sektor, med lang fartstid innen film-, spill, og mediepolitikk i Kulturdepartementet.

Dette gjør Åse hos Virke

Jeg jobber tett med medlemmene i Virke Produsentforeningen, driver policypåvirkning overfor myndighetene på vårt område for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer, samarbeider med andre bransjeorganisasjoner på feltet, arrangerer gruppemøter og seminarer som er relevante for informasjonsutvekslingen med våre medlemmer mv.