Personvernerklæring for Hovedorganisasjonen Virke

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss eller benytter deg av en av våre tjenester, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er på vegne av Hovedorganisasjonen Virke behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer, abonnenter og kunder:

 • Navn, tittel/rolle, adresse, telefonnummer, e-postadresser, kjønn, medlemsaktiviteter og medlemskommunikasjon.
 • I tillegg vil vi behandle personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av den enkelte avtale eller tjeneste, se under.

Vi lagrer også de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre representanter i forbindelse med innmelding i Virke eller kjøp av produkter/tjenester fra Virke.

I tillegg lagrer vi kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, herunder opplysninger om hvordan den enkelte bruker navigerer på våre sider og bruker våre tjenester.  

Formålet med og grunnlaget for behandlingen

Hovedorganisasjonen Virke behandler personopplysninger til følgende formål og med følgende grunnlag:

 • Gjennomføring av avtale om medlemskap i Virke

  Dersom virksomheten din er medlem av Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen om medlemskap.

 • Gjennomføring av abonnementsavtale med Virke

  Dersom du eller virksomheten din abonnerer på Arbeidsgiverguiden, StyreNorge eller andre tjenester fra Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen.

 • Gjennomføring av avtale om deltakelse på kurs eller nettverk i regi av Virke

  Dersom du er påmeldt til kurs eller nettverk i regi av Virke, benytter vi personopplysninger om deg i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kurset eller nettverket du er påmeldt.

 • Gjennomføring av avtale om kjøp av produkter fra Virke

  Dersom du eller virksomheten din har kjøpt håndbøker, HMS-bibliotek eller andre produkter fra Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kjøpsavtalen.


 • Gjennomføring av avtale om kjøp av tjenester fra Virke

  Dersom din virksomhet har kjøpt juridiske-, konsulent- eller andre tjenester fra Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre oppdraget.

 • Konkurranser, avstemninger eller kåringer

  Dersom du deltar i en kåring, konkurranse eller avstemning og oppgir personopplysninger, benytter vi personopplysningene i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre konkurransen eller kåringen.

Personopplysningene nevnt ovenfor benyttes for å oppfylle ovennevnte avtaler med Virke. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (1) (b).

Håndtering av henvendelser / behandling av kontaktinformasjon

Vi må behandle dine personopplysninger for å kunne svare på henvendelser fra deg. Dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg om oppfyllelse av medlemskapet. Virke har også en berettiget interesse i å behandle kontaktinformasjon om ansatte i medlemsvirksomheter som tar kontakt med oss som en del av medlemskapet med grunnlag i en berettiget interesse etter personvernforordningen artikkel 6 (1) (f).

 • Utsendelse av nyhetsbrev, informasjon og tilbud

  Vi sender ut informasjon og tilbud til våre medlemmer, abonnenter og kunder for å kunne synliggjøre fordelene som ligger i våre tjenester og gi deg informasjon og tilbud vi tror du kan være interessert i.

  Vi sender ut informasjon og tilbud der det følger av avtalen vi har med deg om medlemskap, abonnement eller kjøp av tjenester fra oss, eller der du har akseptert å motta slik informasjon eller tilbud fra Virke. Grunnlaget for slike utsendelser følger av personvernforordningen artikkel 6 (1) (a), (b) eller (f).

  Vi brukertilpasser kommunikasjonen og benytter dine kontaktopplysninger, medlems- og kundeaktivitet og informasjon om din bruk av våre tjenester og nettsider for å gi deg bedre og mer relevant kommunikasjon. Vi har en berettiget interesse i å kunne brukertilpasse våre utsendelser. Grunnlaget for en slik tilpasning er da personvernforordningens artikkel 6 (1) (f).

  Der utsendelsen baserer seg på et samtykke, kan et slikt samtykke når som helst trekkes tilbake. Der utsendelsen følger av avtalen om medlemskap, abonnement eller en tjeneste og/eller en berettiget interesse, kan du kan du reservere deg mot slike utsendelser, så lenge utsendelsen ikke er nødvendige for gjennomføringen av avtalen om medlemskap eller abonnement eller kjøpet av en tjeneste fra oss.

 • Markedsføring med kundekobling

  Vi markedsfører produktene og tjenestene våre i sosiale medier og eksterne nyhetsmedier. Du vil derfor kunne oppleve at vi er tilstede med annonsering i disse kanalene.

  For å gjøre budskapet relevant for deg benytter vi en metode som kalles «kundematching», som lar oss gjenkjenne deg i eksterne kanaler. For å kunne få til dette må vi gjenkjenne deg når du bruker utvalgte sosiale plattformer og nettsider. Det gjør vi ved å koble kontaktinformasjon, som telefon og e-post som du har gitt oss, med informasjon du har gitt til den eksterne kanalen. Mottakere kan kun matche om de har samme person som bruker på sin plattform. Brukerprofilen din på den sosiale plattformen forblir ukjent for oss, da den ikke innhentes.

  Kundekobling gjøres for at vi skal kunne nå ut med budskapet vårt direkte til våre medlemmers brukerprofil i sosiale medier. Etter at søket er gjennomført, sletter databehandler den krypterte kontaktlisten.

  Formålet med behandlingen av personopplysninger er å markedsføre våre produkter og tjenester med kundekobling i eksterne kanaler.

  Vi har en berettiget interesse for denne behandlingen av personopplysninger etter personvernforordningens artikkel 6 (1) (f).

  Du kan reserve deg mot at personopplysningene dine blir brukt til kundekobling i eksterne kanaler under "Min side"

 • Medlemsundersøkelser

  Våre medlemmers meninger og innspill er viktig for oss og vi gjennomfører derfor undersøkelser blant våre medlemmer for å få tilbakemeldinger og innspill på våre tjenester. For å gjennomføre undersøkelser av høy kvalitet, bruker vi personopplysninger for å velge ut hvem vi skal kontakte. Det er frivillig å delta i undersøkelsene, og vi har en berettiget interesse til å gjennomføre slike undersøkelser etter personvernforordningens artikkel 6 (1) (f).

 • Utvikling av nye og eksisterende tjenester

  Vi behandler personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester og har en berettiget interesse i å gjøre dette etter personvernforordningens artikkel 6 (1) (f).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi deler ikke personopplysningene dine med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være der dette er nødvendig for å kunne gjennomføre avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss i en del tilfeller av databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Dersom virksomheten din er medlem av Virke, har din virksomhet i henhold til medlemsavtalen rett til en rekke medlemsfordeler fra våre fordelsleverandører. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter medlemsavtalen utleveres derfor nødvendige personopplysninger til disse leverandørene. Les mer om våre fordelsleverandører.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt behandles i våre systemer så lenge din virksomhet er medlem av Virke, eller så lenge du eller din virksomhet er kunde av Virke. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.


Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonskapsler (cookies og lignende teknikker)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies og lignende teknikker) på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. En cookie, eller informasjonskapsel, er en liten fil som inneholder en viss mengde data. Denne filen kan vår nettside sende til nettleseren din. Denne cookien kan da hentes av oss eller en av våre samarbeidspartnere, noe som tillater oss å tilpasse våre nettsider, tjenester og annonsering tilsvarende. 

Vi setter noen nødvendige cookies som sikrer nettsidens funksjonalitet og sikkerhet. Uten disse vil ikke nettsiden fungere fullt ut.

For å kunne lage et så brukervennlig nettsted som mulig, benytter vi oss også av funksjonelle cookies og av analysecookies for å se på. For å analysere brukermønsteret på våre sider bruker vi blant annet analyseverktøy fra Google Analytics, Tableau og Hotjar.

I tillegg bruker vi markedsføringscookies for å kunne vise deg annonser som kan være aktuelle for deg på andre nettsteder du besøker. Slike cookies er plassert på nettstedet vårt av et tredjeparts annonsenettverk, eksempelvis Google, Facebook, LinkedIn og Adform, på vegne av oss og med vår tillatelse.

Informasjonskapslene kan dele informasjon om ditt besøk på våre nettsider med annonsenettverket. Annonsenettverkene kan deretter koble aktiviteten opp mot din brukerkonto når du er innlogget på deres plattformer for å kunne tilby deg brukertilpasset og relevant annonsering.

Du kan lett deaktivere cookies på våre nettsider (bortsett fra nødvendige cookies).

Du kan også slette cookies som har blitt lagret på din enhet. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din. Du bør være oppmerksom på at dersom du deaktiverer eller blokkerer bruken av cookies vil deler av nettsiden ikke fungere fullt ut, eller i noen tilfeller ikke være tilgjengelig.

Personvernombud

Personvernombud for Hovedorganisasjonen Virke er advokat Sverre McSeveny-Åril, som etterser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: 
Hovedorganisasjonen Virke
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

For henvendelser som gjelder advokat- eller konsulentoppdrag, ber vi om at saksansvarlig advokat/konsulent kontaktes direkte.